Gå till huvudinnehållet

Visuell kommunikation

Tips för att komma igång!

  • Du behöver inte ha en färdigformulerad frågeställning för att komma igång med dina sökningar men du behöver ha ett tema eller problemområde för att börja någonstans
  • Om du har ett tema eller problemområde kan du använda det för att söka vetenskapliga artiklar i en databas. Med en bred sökning kan du se vad forskare har publicerat inom ämnet för att hitta inspiration till din egen frågeställning
  • Det är inte fel att använda Google, Wikipedia, Youtube och andra tjänster för att utforska det valda temat, dyker det upp något du inte kände till? Någon aspekt du vill undersöka närmare?
  • Under dina efterforskningar på temat kommer du bli mer insatt inom ditt valda tema och leda dig fram till en skarpare problemformulering

Inspireras av andra studenter

Du kan läsa examensarbeten från andra studenter inom Visuell kommunikation för att bli inspirerad, exempelvis vad gäller ditt ämnesval, när du ska välja problemformulering eller kring metodval.

Här hittar du en lista på examensarbeten från Visuell kommunikation i Malmö universitets digitala arkiv DiVA

Hitta dina nyckelord

När du har hittat en problemformulering ska du plocka ut de ord som du anser vara betydelsebärande för att kunna hitta relaterad forskning. Vi ger några exempel från tidigare års uppsatser för att visa hur vi menar:

På vilket sätt används färgen svart som symbol inom reklamkampanjer för parfymreklam riktad till män idag

 

På vilket sätt kan visualisering av mental ohälsa ha potential att bidra till ökad förståelse för detta fenomen?

 

Hvordan bruger Svein Nyhus visuel metafor til at kommunikere komplekse emner til børn i sine illustrationer til billedbogen Mammas Hår

Observera att dessa frågeställningar inte har varit så tydliga från början utan formulerats om flera gånger under arbetets gång. I slutet av ditt arbete formuleras ofta den slutgiltliga frågeställningen.

 

Inför sökning i databaser

Bra att veta om sökning i databaser:

  • En databas innehåller artiklar inom olika ämnen
  • Nästan all forskning som publiceras är skriven på engelska därför behöver du översätta nyckelorden och synonymer till engelska
  • Hitta synonymer till dina nyckelord för att täcka in olika sätt att uttrycka ett fenomen

 

Exempel: översättning och synonymer

På vilket sätt används färgen svart som symbol inom reklamkampanjer för parfymreklam riktad till män idag

 

färgen svart symbol reklamkampanjer män
black meanings commercials men
colour/color connotations advertisments gender
color theory symbolize marketing masculinity