Gå till huvudinnehållet

Visuell kommunikation

Var kan du hitta tidigare forskning?

När du ska hitta vetenskapliga artiklar inom visuell kommunikation bör du vara beredd på att testa dina sökord i flera databaser. Nedan hittar du ett urval av bibliotekets databaser och Googles akademiska söktjänst Google Scholar som också passar för att söka inom visuell kommunikation.

Sökteknik med AND, OR, frassökning och trunkering

 

Kombinera sökord med AND

Ett AND mellan sökorden fångar de olika delarna i din frågeställning, och smalnar av sökningen.

Exempel: colour AND symbolize AND commercials AND gender

 

Kombinera sökord med OR

Ett OR mellan synonymer används för att fånga olika sätt att skriva om samma aspekt, och breddar sökningen.

Exempel: commercials OR advertisement OR marketing

 

Frassökning

En frassökning görs med citattecken vid begrepp bestående av två eller flera ord och görs för att slippa träffar där orden inte står tillsammans. Utan citatteckningen kan orden stå på olika ställen i texten. "Colour" kan exempelvis stå i titeln och "theory" kan stå i sammanfattningen, abstract, och då kanske handla om en annan sorts teori än just färgteori.

Exempel: "colour theory"

 

Trunkering

Trunkering används för att få träffar på olika böjningar och stavningar av ett ord och breddar sökningen.

Exempel: trust* ger träffar på exempelvis trusty, trusting, trustworthy.

Trunkering vidgar din sökning och du försäkrar dig om att inte missa olika varianter av sökordet. Tecknet för trunkering i en databas är oftast en asterisk *, som sätts efter ordstammen.

 

Exempel i en databassökning

Bilden nedan visar ett exempel på hur en sökning med AND och OR kan se ut i databasen Academic Search Elite. Många databaser har alternativet med olika sökrutor där varje sökruta innehåller synonymerna i frågeställningen kombinerat med OR och där de olika delarna sätts samman med AND, för att söka på alla delarna i frågeställningen.

Bild på sökrutor i databasen Academic Search Elite. Visar hur sökning med AND och OR kan göras i de olika sökboxarna.