Gå till huvudinnehållet

Visuell kommunikation

Hittat en bra artikel? Använd den!

  • När du hittar en bra artikel, kolla igenom artikelns referenslista för vidare läsning inom ämnet.
  • Du kan även använda innehållet i en artikel för att hitta sökord till dina sökningar. Du kan exempelvis läsa i sammanfattningen, abstract, för att se vilka ord som används där och själv söka vidare på dem.
  • En del artiklar blir även taggade med ämnesord, det är nyckelord som kan vara användbara att söka vidare på själv.

 

Peer review för att begränsa till vetenskapligt material

I de flesta databaser finns möjlighet att avgränsa sökningen till enbart artiklar som genomgått peer review. Avgränsningen finns oftast i höger- eller vänstermarginalen, där du kan klicka i en peer review-ruta för att få en träfflista som enbart visar vetenskapligt granskat artiklar. Peer review kan också benämnas referee (domare).

 

Citeringsfunktion i Google scholar

Om du hittat en artikel kan du använda Google Scholar för att hitta relaterad forskning. Sök fram en artikel i Google Scholar, klicka på "Cited by" och du får en lista med artiklar som refererar till din sökta artikel På så vis kan du hitta relaterad forskning som är publicerad senare än din artikel. Bilden nedan visar hur det ser ut i Google Scholar.

 

Bild från Google Scholar som visar citeringsfunktionen. Under en träff syns "Citerat av", där syns vilka som refererat till artikeln.

 

Referera enligt Harvard

I många databaser kan du ta fram en referens enligt Harvard för de artiklar du hittat. Det kan se olika ut, i en del databaser finns funktionen under rubriken "Cite". I Google Scholar finns funktionen underr länken till artikeln, vid ditattecknen:

Det finns olika manualer för Harvard som skiljer sig åt i vissa detaljer så dubbelkolla alltid så att referensen du får från databasen stämmer överens med den version du ska använda.