Gå till huvudinnehållet

Medie- och kommunikationsvetenskap

Sökguide för Medie- och kommunikationsvetenskap

Den här sökguiden är en vägledning när du ska söka efter vetenskapliga artiklar inom området medie- och kommunikationsvetenskap. Med hjälp av innehållet i menyn till vänster får du stöd i vilka databaser du kan använda för att söka vetenskapliga artiklar, hur du kan söka och värdera dina träffar och hur du refererar till dina källor. Du kan även läsa mer om akademiskt skrivande och referenshantering,  samt hur du söker examensarbeten.

Behöver du mer hjälp är du välkommen att kontakta oss i våra digitala kanaler som chatt och mejl. Du hittar chatten i nedre höger hörn i denna guide. Du kan även titta förbi någon av bibliotekens informationsdiskar.

Om du behöver mer hjälp med informationssökning kan du boka tid för sökhjälp. Tillsammans med en bibliotekarie får du hjälp med att hitta lämpliga sökord och välja bland databaserna.