Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-böcker@MAU

Talböcker och stödprogram

Om du är student och har en läsnedsättning på grund av till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning, kan du låna din kurslitteratur som talböcker. Det finns också datorprogram som kan hjälpa dig när du läser och skriver, de flesta av dessa kan du ladda ner till din egen dator, och ibland till telefonen.

Mer information hittar du här, https://mau.se/bibliotek/guider-och-stod/talbocker/

E-böcker och talsyntes

E-böcker och talsyntes
De flesta e-böcker du har tillgång till via Malmö universitet går att få upplästa med talsyntes på olika sätt.

Alla universitetets studenter har tillgång till t ex ClaroRead och TorTalk.
Läs mer på sidorna om stödprogram om hur det fungerar.