Gå till huvudinnehållet

Ledarskap och organisation - systematisk forskningsöversikt

Sökteknik i databaserna

När du valt de olika söktermer som speglar din frågeställning är det dags att testa dem i databaserna. Eftersom det är viktigt att du söker på ett medvetet och strukturerat sätt kommer vi här att gå genom olika söktekniker som du kan använda för att styra dina sökningar för att få ett så relevant sökresultat som möjligt.

Använd OR för att kombinera dina synonymer

leadership OR management

 • OR mellan sökorden innebär att något av sökorden ska finnas med i artikeln
 • denna sökteknik är bra när du ska söka på synonymer för att bredda sökningen och fånga in fler träffar
 • ju fler sökord du kombinerar med OR, desto fler träffar får du och desto bättre täcker du in forskningsområdet

Använd AND för kombinera dina sökblock

leadership AND communication

 • AND mellan dina sökord innebär att alla sökord ska finnas med i artiklarna
 • smalnar av sökningen
 • ju fler sökord du kombinerar med AND, desto färre träffar får du

Frassökning: när ett begrepp består av flera ord

"virtual teams"  "organizational behaviour".

 • sätt orden inom citattecken för att hålla ihop orden i exakt den ordning du skriver in dem
 • gör att du slipper irrelevanta träffar där orden står långt ifrån varandra
 • frassökning begränsar antalet träffar

Trunkering för att fånga in olika ändelser på ett ord

Leader*

ger träffar på leaders och leadership

 • innebär att korta av ett ord vid dess stam för att fånga in olika böjningar av ordet
 • Tecknet för trunkering är oftast en asterisk, *
 • Trunkering vidgar sökningen och du försäkrar dig om att inte missa olika varianter av sökordet

Blocksökning i ABI/INFORM Global

Vi vill nu visa ett exempel på hur vi kan kombinera våra sökord i databasen ABI/INFORM Global för att få fram ett relevant sökresultat. Vi kommer använda våra sökord  som är översatta till engelska eftersom vi söker i en internationell databas. Bilden nedan illustrerar hur vi gör för att överföra våra olika block med sökord till databasens olika sökfält. Detta kallas blocksökning.

Avgränsa din sökning

I databaserna finns det oftast en möjlighet att avgränsa sökningen till att enbart inkludera det som är vetenskapligt granskat enligt peer review. Detta gör du genom att kryssa i rutan där det står peer review. Du kan också avgränsa sökningen till att enbart inkludera vissa år, särskilda dokumenttyper, språk och liknande.

Hittat en bra artikel? Använd den!

Utöver att söka systematiskt med hjälp av sökblock kan du även använda dig av artiklar du redan hittat, för att förfina din egen sökning.  Du kan titta på vilka ord som används i artikelns titel och abstrakt och vilka ämnesord som den blivit taggad med. Förmodligen kommer du att hitta ord som du själv inte har sökt på, och kan då lägga till dessa i din egen sökning.

Exempel utgå från en relevant artikel:
identifiera ämnesord och författarens nyckelord för vidare sökning (Libsearch).