Gå till huvudinnehållet

Ledarskap och organisation - systematisk forskningsöversikt

Dokumentera dina sökningar under tiden du söker

Dokumentation av dina sökningar medan du arbetar gör att du slipper merarbete senare och gör det enklare att hålla reda på att du inte upprepar samma sökning. Dokumentationen kan vara i form av en tabell eller i löpande text och det är bra om följande finns med:

  • Namn på databas 
  • Datum för sökningen
  • Söktermer du har använt 

Denna dokumentation kan du sedan ta med dig till det sökschema ska du ska ha med i rapporten.

Skapa databaskonto – spara sökningar och artiklar

Genom att skapa konto i databaserna kan du jobba mer effektivt med dina sökresultat. Du får då möjlighet att spara de träffar som är relevanta för dig och du kan även spara själva sökningen och återgå till den vid senare tillfälle.

Exempel spara sökningar:
ABI/INFORM Global

 

Skapa konto genom att klicka på "Create My Research Account". Fullfölj registrering, kontot är gratis.


 

Spara relevanta artiklar

Klicka i rutan som finns till vänster vid varje träff, du kan klicka i flera åt gången. Klicka därefter på de tre prickarna till höger och välj "Save to my research account."


Det finns även möjlighet att maila valda artiklar till dig själv och samla dem på det sättet. Den funktionen hittar ni vid samma funktionsmeny:

 

Spara din sökning (med hela ditt sökresultat):

  • Klicka på länken "Save search/alert"
  • Ge sökningen ett namn och klicka på "Save"
  • Du hittar dina sparade sökningar via menyn i övre högra hörnet. Nu kan du gå tillbaka till sökningen och arbeta vidare.