Gå till huvudinnehållet

Sökguide till uppsats- PM på Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Hur väljer ni sökord?

Innan  ni börjar söka kan det vara bra att tänka på att vilka sökord ni väljer, alltså de ord ni använder när ni söker i olika databaser och söktjänster, har stor betydelse för ert sökresultat. Men hur väljer ni sökord?

Börja med att identifiera de betydelsebärande orden. De kallas ofta för nyckelord (keywords). Här kan ni se en kort film om hur ni identifierar nyckelord:


När ni har identifierat era nyckelord är nästa steg är att hitta synonymer som är relaterade till era nyckelord, samt översätta dem till engelska. Dessa blir era sökord, som ni använder i olika kombinationer när ni sen söker i söktjänster och databaser.

 

Nedan ser ni ett exempel på arbetsblad för sökord  med en frågeställning relaterad till ert ämne.

Exempel: 
Vi utgår från frågeställningen "Hur kan studie- och yrkesvägledare arbeta för inkludering av nyanlända ungdomar?". Vi börjar med att ta ut nyckelorden ur frågeställningen, i detta fall "studie- och yrkesvägledare", "nyanlända" och "ungdomar". I nästa steg försöker vi tänka ut synonymer och alternativa ord som beskriver sammma sak, tex "karriärvägledning" och "flyktingar". Vi översätter även orden till engelska. 

Nedan finner ni arbetsbladet i wordformat som ni kan ladda ner eller skriva ut:

Arbetsblad för sökord_mall

När ni har plockat ut sökord utifrån er frågeställning och skrivit ner dessa i arbetsbladet är det dags att testa sökorden i databaserna. Mer om detta i nästa avsnitt.