Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Sökguide till uppsats- PM på Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Hur söker ni i databaserna för att hitta relevanta sökträffar?

Efter att ni valt olika sökord som speglar er frågeställning är det dags att testa dem i databaserna. Nedan går vi igenom de vanligaste sökteknikerna som ni kan använda för att styra era sökningar för att få ett så relevant sökresultat som möjligt. 

Här kan ni se en kort förklarande film om hur ni använder AND och OR som sökkommandon för att kombinera era sökord:

 

Det finns även andra sätt att förbättra en sökning:

Trunkering innebär att korta av ett ord vid dess stam för att få fler träffar. Tecknet för trunkering är oftast en
asterisk, *. Genom att trunkera får ni träffar på ordets olika ändelser och böjningar. Exempelvis ger sökningen genus* träffar på genusskillnader, etc. Trunkering vidgar er sökning och ni försäkrar er om att inte missa olika varianter av sökordet.
 

Frassökning När ni vill söka på ett begrepp som innehåller två eller flera ord kan ni använda er av frassökning. Sätt orden inom citattecken för att hålla ihop orden i exakt den ordning ni skriver in dem, till exempel ”career guidance” eller “vociational guidance”. Detta gör att ni slipper irrelevanta träffar där orden står långt ifrån varandra. Frassökning begränsar antalet träffar.​
 

Avgränsa din sökning (inkludering/exkludering): I databaserna finns det oftast en möjlighet att avgränsa era sökningar till att enbart inkludera det som är vetenskapligt granskat enligt peer review. Detta gör ni genom att kryssa i rutan där det står Peer review. Ni kan också avgränsa er sökning till att enbart inkludera vissa år, särskilda dokumenttyper, språk etc.

 

Utföra sökning utifrån sökexempel - vi visar hur: 


Vi vill nu visa ett exempel på hur ni kan kombinera era sökord i söktjänsten Libsearch för att få fam ett relevant sökresultat. Exemplet ser ni i följande pdf:

Om du skulle vilja testa att söka i databasen Swepub eller i ämnesdatabasen Psycinfo så hittar du instruktioner i dokumenten och filmerna här nedanför. De är framtagna för socionomstudenterna (därav andra sökexempel). Men principerna för hur ni söker är desamma.