Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Sökguide till uppsats- PM på Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Hur dokumenterar ni era sökningar? 

Detta kan ni göra på olika sätt. Oavsett vilket sätt ni väljer så brukar följande vara lämpligt att ha med: 

  • datum för sökningen
  • ​val av databaser och/ eller söktjänster
  • val av sökord (och hur dessa kombinerats)
  • avgränsningar (peer review, år...)
  • antalet träffar
  • vald litteratur som inkluderas i arbetet

 

Ett sätt att beskriva sin sökning i löpande text visar vi här:  

Vi gjorde en sökning i Libsearch (200326). Sökorden som användes (och hur de kombinerades) är följande:

”career guidance” OR ”career counceling” OR ”vocational guidance” OR "occupational guidance"
AND
immigrants OR migrants OR refugees OR "newley arrived"

Detta gav oss 517 träffar.

Sökningen begränsades därefter till vetenskapliga artiklar (peer review). Detta gav oss 386 träffar. Sen begränsade vi till de artiklar som publicerats från 2015 till 2020 (Publication/Published date) och fick då 116 träffar.

Genom att läsa titel och abstract valdes ​8 artiklar ut som var relevanta för vår frågeställning. 

 

Ni kan också redovisa sökningen i tabellform exempel på hur det kan se ut ser ni nedan:

Arbetsblad för att dokumentera era sökningar_mall

Arbetsblad för att dokumentera era sökningar_med exempel
 

Men som sagt är detta bara exempel på hur ni kan beskriva och dokumentera era sökningar.