Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fastighetsvetenskap

Juridisk databas

Svenska dagstidningar & tidningar

Om Vetenskapliga texter

Hur skriver jag referenser?

Internationella vetenskapliga artiklar

Svenska vetenskapliga artiklar

LIBRIS

Är det här en vetenskaplig artikel?

Webbplatser

Boverket bl.a. samhällsplanering och byggande, analys av bostadsmarknaden under fliken ”Boende”.

Fastighetsmäklarinspektionen  - se Årsböckerna i pdf för tillsynsärenden t.ex. varnade mäklare.

Fastighetsägarna - branschorganisation för privata fastighetsägare.

Malmö stad - Stadsplanering, detaljplaner, planprogram.

Retriever business - Information om Sveriges samtliga ca 1.4 miljoner företag och dess olika bolagsformer, med bokslut från år 2000 och framåt.

SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

SCB - Boende, byggande och bebyggelse bl. a. Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok.

Svensk Mäklarstatistik - baseras på SCB Statistiska Centralbyrån statistik.

Sveriges Byggindustrier - bransch och arbetsgivarorganisation.