Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fastighetsvetenskap: Start

Här hittar du som läser Fastighetsföretagande/-förmedling/-vetenskap tips på databaser och webbsidor som kan vara användbara när du letar artiklar, böcker och annat material.

Tidskrifter

Vad kännetecknar olika tidskrifter?

Är det här en vetenskaplig artikel?

Artiklar & databaser

Webbplatser

Boverket bl.a. samhällsplanering och byggande, analys av bostadsmarknaden under fliken ”Boende”.

Fastighetsmäklarinspektionen  - se Årsböckerna i pdf för tillsynsärenden t.ex. varnade mäklare.

Fastighetsägarna - branschorganisation för privata fastighetsägare.

Malmö stad - Stadsplanering, detaljplaner, planprogram.

SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

SCB - Boende, byggande och bebyggelse bl. a. Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok.

Svensk Mäklarstatistik - baseras på SCB Statistiska Centralbyrån statistik.

Sveriges Byggindustrier - bransch och arbetsgivarorganisation.

Vetenskapliga texter

Skriva referenser

endnote
Läs mer om att referera här