Skip to main content

Fastighetsvetenskap: Start

Här hittar du som läser Fastighetsföretagande/-förmedling/-vetenskap tips på databaser och webbsidor som kan vara användbara när du letar artiklar, böcker och annat material.

Tidskrifter

Vad kännetecknar olika tidskrifter?

Är det här en vetenskaplig artikel?

Artiklar & databaser

Webbplatser

Boverket bl.a. samhällsplanering och byggande, analys av bostadsmarknaden under fliken ”Boende”.

Fastighetsmäklarinspektionen  - se Årsböckerna i pdf för tillsynsärenden t.ex. varnade mäklare.

Fastighetsägarna - branschorganisation för privata fastighetsägare.

Malmö stad - Stadsplanering, detaljplaner, planprogram.

SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

SCB - Boende, byggande och bebyggelse bl. a. Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok.

Svensk Mäklarstatistik - baseras på SCB Statistiska Centralbyrån statistik.

Sveriges Byggindustrier - bransch och arbetsgivarorganisation.

Vetenskapliga texter

Skriva referenser

endnote
Läs mer om att referera här