Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Fastighetsvetenskap

Juridisk databas

Svenska dagstidningar & tidningar

Om Vetenskapliga texter

Hur skriver jag referenser?

Internationella vetenskapliga artiklar

Svenska vetenskapliga artiklar

LIBRIS

Att söka information - en kort guide

Är det här en vetenskaplig artikel?

Webbplatser

Boverket bl.a. samhällsplanering och byggande, analys av bostadsmarknaden under fliken ”Boende”.

Fastighetsmäklarinspektionen  - se Årsböckerna i pdf för tillsynsärenden t.ex. varnade mäklare.

Fastighetsägarna - branschorganisation för privata fastighetsägare.

Malmö stad - Stadsplanering, detaljplaner, planprogram.

Retriever business - Information om Sveriges samtliga ca 1.4 miljoner företag och dess olika bolagsformer, med bokslut från år 2000 och framåt.

SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

SCB - Boende, byggande och bebyggelse bl. a. Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok.

Svensk Mäklarstatistik - baseras på SCB Statistiska Centralbyrån statistik.

Sveriges Byggindustrier - bransch och arbetsgivarorganisation.

Sökordsbladet