Skip to main content

Referenshanteringsprogram: Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

                        

Ett referenshanteringsprogram är ett bra verktyg när du ska skriva större arbeten och har många referenser (t.ex. för en uppsats eller en forskningsartikel). Det finns flera olika program, varav några är fritt tillgängliga utan kostnad och några betalar universiteten licens för.

 Malmö Universitet har från höstterminen 2019 licens på EndNote, vilket gör det gratis att använda för studenter och anställda. Mera information om programmet samt hjälpmaterial finns under fliken EndNote.

 

Med ett referenshanteringsprogram kan du:

  • Samla och ordna referenser
  • Importera referenser från databaser (t.ex. PubMed, ERIC) och Libsearch, Google Scholar...
  • Infoga källhänvisningar i textdokument
  • Skapa korrekta referenser och en referenslista enligt den referensstil som du väljer  

Referensstilar - guider

Om du använder ett referenshanteringprogram så är det viktigt att tänka på att kontrollera att referenserna är korrekta enligt den stil du använder. Då kan du använda någon av de guider som finns. Mera om att skriva referenser och stilguider.

 

Frågor och kontakt

Vid frågor kontakta: referenshantering@mau.se