Skip to main content

Referenshanteringsprogram: Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

                        

Ett referenshanteringsprogram är ett bra verktyg när du ska skriva större arbeten och har många referenser, till exempel en uppsats eller en forskningsartikel. Det finns flera olika program, varav några är fritt tillgängliga utan kostnad och några betalar universiteten licens för.

Med ett referenshanteringsprogram kan du:

  • samla och organisera dina referenser och pdf-dokument
  • Importera referenser från databaser (t.ex. PubMed, ERIC), Libsearch, Google Scholar...
  • infoga texthänvisningar i ditt dokument och skapa en referenslista
  • anpassa referenserna till olika referensstilar
  • dela dina referenser med andra

En jämförelse mellan olika refereneshanteringsprogram

Referensstilar - guider

Om du använder ett referenshanteringprogram så är det viktigt att tänka på att kontrollera att referenserna är korrekta enligt den stil du använder. Då kan du använda någon av de guider som finns. Mera om att skriva referenser och stilguider.

 

Frågor och kontakt

Vid frågor kontakta: referenshantering@mau.se

Flytta referenser - RefWorks till EndNote

Steg för steg flytt från Refworks Legacy till Endnote (gamla Refworks)

Steg för steg flytt från Proquest Refworks till Endnote (nya Refworks)

Mappstrukturen följer inte med när du flyttar dina referenser från Refworks till Endnote.

För att fortsätta arbeta med referenserna enligt mappstrukturen på Refworkskontot rekommenderar vi att du skapar och namnger "groups" i Endnote enligt ditt mappsystem i Refworks. Flytta sedan över referenserna mappvis från Refworks till Endnote - mera här.