Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Referenshanteringsprogram

Ta bort dubbletter från ditt Endnote-bibliotek

Om du har sparat referenser från sökningar i flera databaser kommer du att ha vissa referenser som förekommer flera gånger, eftersom samma referens kan förekomma i flera databaser. Med hjälp av Endnote kan du ta bort de dubbla referenser du inte vill behålla. Nedan finns tre olika metoder för att ta bort dubbletter i Endnote, de varierar i  mängden dubbletter de hittar och i den tid de tar att utföra. Vilken du väljer beror dels på hur stort ditt Endnote-bibliotek, hur stor sannolikhet det är att du har många referenser som är dubbletter och hur mycket tid du vill/kan lägga på att utföra dubblettrensningen.

Mindre bibliotek

Om du har ett mindre bibliotek där du troligen inte har så många dubbletter kan du använda Endnotes funktion "Find Duplicates". Denna metod kräver minst tid men hittar inte alla dubbletter.

  • Markera alla referenser i ditt bibliotek
  • Klicka på fliken "Library"
  • Klicka på "Find duplicates"

Lite större bibliotek

Om du har ett lite större bibliotek där det finns lite fler dubbletter kan du använda en metod utvecklad av Karolinska institutets universitetsbiblioteket, denna metod kräver dock att du ändrar inställningarna i Endnote, och tar lite längre tid att utföra än metoden ovan. Den kommer dock att hitta fler dubbletter än metoden ovan. Kräver lite mer tid än metoden ovan men hittar fler dubbletter.

Ta bort dubbletter enligt KIBs metod

Stora bibliotek

Om du ska göra en systematisk översikt där du sökt i många databaser och har många referenser kommer du även att ha många dubbletter. Då kan du använda en metod vidareutvecklad från denna artikel: Bramer, W. M., D. Giustini, G. B. de Jonge, L. Holland and T. Bekhuis (2016). "De-duplication of database search results for systematic reviews in EndNote." J Med Libr Assoc 104(3): 240-243. Denna metod kräver ännu lite mer tid än metoden ovan från KIB, men hittar ännu fler dubbletter.

Ta bort dubbletter enligt Bramer et. als metod: vidareutveckling av Alfasoft