Skip to main content

Referenshanteringsprogram: Referenshanteringsprogram

Frågor och kontakt

Vid frågor kontakta: referenshantering@mau.se

Referenshanteringsprogram

                        

Ett referenshanteringsprogram är ett bra verktyg när du ska skriva större arbeten och har många referenser, till exempel en uppsats eller en forskningsartikel. Det finns flera olika program, varav några är fritt tillgängliga utan kostnad och några betalar universiteten licens för.

Med ett referenshanteringsprogram kan du:

  • samla och organisera dina referenser och pdf-dokument
  • Importera referenser från databaser (t.ex. PubMed, ERIC), Libsearch, Google Scholar...
  • infoga texthänvisningar i ditt dokument och skapa en referenslista
  • anpassa referenserna till olika referensstilar
  • dela dina referenser med andra

En jämförelse mellan olika refereneshanteringsprogram