Skip to main content

Miljövetenskap: Tidskrifter

ett urval av vetenskapliga tidskrifter inom miljövetenskap

På den här sidan finns bara ett litet urval av de tidskrifter som Malmö universitet prenumererar på. Du hittar mycket mer på bibliotekets tidskriftssida. För att avgränsa till tidskifter inom miljövetenskap, Välj ämne > Environmental Sciences.

Hur vet jag om en tidskrift är vetenskaplig?

Ulrich's Web förtecknar mer än 300 000 tidskrifter och andra seriella publikationer. Du kan snabbt se om en tidskrift är vetenskapligt granskad (refereed/peer-reviewed) och få information om t.ex. innehåll och språk.

Viktigt att komma ihåg är att bara för att en tidskrift är vetenskapligt granskad innebär det inte att allt innehåll i tidskriften är det. Tidskriften kan också innehålla texter som inte genomgått en vetenskaplig granskning, t.ex.recensioner. Det är alltid upp till dig att avgöra vad det är för text det rör sig om och om den uppfyller kraven på vetenskaplighet.

Branschtidning

Tidskrifter via Browzine