Skip to main content

Miljövetenskap: Söktips och sökhjälp

Tänk igenom dina sökord

Utgå ifrån din frågeställning/uppsatsämne och identifiera nyckelord. Fundera därefter på synonymer och relaterade ord och översätt dem gärna till engelska. Använd sedan dessa i din sökning. Som en hjälp i ditt arbete med att identifiera sökord, kan du använda dig av bibliotekets arbetsblad som du finner här nedan. Du kan också få fler tips på sidan Att söka information- en kort guide.

Tips på sökord inom miljövetenskap

Biologisk mångfald Biological diversity
Ekologiskt fotavtryck Carbon foothprint
Ekosystemförvaltning Eccosystem management
Ekoturism    Eco tourism
Energiförsörjning      Power resources
Företagens samhällsansvar Social responisibility of business
Förnybara energikällor Renewable energy sources
Global uppvärmning          Global warming
Handel med utsläppsrätter Emissions trading
Hållbar design Sustainable design
Hållbar livsstil Sustainable living
Hållbar utveckling    Sustainable development
Hållbara transporter       Sustainable transports
Hållbarhetsredovisning Sustainable development reporting
Hållbart fiske Sustainable fisheries
Hållbart jordbruk Sustainable agriculture
Klimatförändringar    Climat changes
Miljöavgifter    Environmental impact changes
Miljöekonomi       Environmental economics
Miljöhistoria      Environmental history
Miljöledningssystem    Environmental management systems
Miljömanagement          Eco-management
Miljömärkning    Eco-labeling
Miljöpolitik       Environmental policy
Miljöredovisning    Environmental auditing
Miljörätt    Environmental law
Miljörättvisa Environmental justice
Naturresurser    Natural resources
Social redovisning                  Social accounting
Social rättvisa Social justice
Överfiske
​Övergödning

Overfishing​
Eutrophication

Dokumentatera din informationssökning

Dokumentera gärna din sökprocess. I samband med ditt uppsatsarbete kan du behöva redogöra för hur du har gjort informationssökningen. Ta gärna hjälp av arbetsbladet som biblioteket tagit fram: