Skip to main content

Högskolepedagogik: Söktips & sökhjälp

Tänk igenom dina sökord

Ett helt avgörande steg för att litteratursökningen ska bli så bra och effektiv som möjligt är att du tänker igenom vilka sökord du kan använda dig av. Lägg därför ner tid på att skriva ner begrepp och ord som speglar din frågeställning. Sökorden blir ditt redskap för att hitta relevanta sökträffar. Så här kan du tänka:

 • Identifiera nyckelord/sökord utifrån dina frågeställningar​.
 • Fundera på synonymer och alternativa sökord till dessa nyckelord/sökord. Saker och företeelser kan benämnas på flera olika sätt (så för att inte riskera att missa relevant forskning kring din frågeställning behöver du fundera på just detta) 
 • Översätt sökorden till engelska eftersom den mesta forskningen finns i internationella databaser.
 • Om du har svårt att komma på bra sökord kan du söka fram en relevant artikel och titta på vilka ämnesord som hör till den artikeln. Ämnesord är ord som beskriver innehållet i artikeln och det är ofta en bra idé att titta på dessa för att få inspiration till fler sökord. 

Strukturera dina sökord
En bra metod för att strukturera sökorden utifrån de bärande begreppen i frågeställningen är att använda dig av det arbetsblad vi länkar till nedan. Det kommer vara till stor nytta när du sedan ska genomföra din sökning.
​ Tänk på att du kanske inte kommer på alla sökord på en gång utan du kommer samla på dig fler sökord under tiden du söker i olika databaser. Men börja med att skriva ner de du kommer på och fyll sedan på när relevanta ord dyker upp!

Sökteknik

Det finns olika söktekniker som du kan använda dig av för att styra dina sökningar. Nedan går vi igenom de vanligaste:

Kombinationssökning (boolesk sökning):

AND mellan dina sökord innebär att alla de sökord du angett ska finnas med i de dokument/träffar du hittar till exempel "blended learning" AND "higher education". Du får färre, men fler relevanta träffar. Ju fler sökord du kombinerar med AND, desto färre träffar får du.

OR mellan dina sökord innebär att något av sökorden ska finnas med i de dokument fu hittar till exempel "student participation” OR "student influence". Ju fler sökord du kombinerar med OR desto fler träffar får du. Denna sökteknik är bra när du ska söka på synonymer och/ eller närliggande begrepp för att bredda dina sökningar och fånga in fler träffar.

Trunkering innebär att korta av ett ord vid dess stam för att få fler träffar. Tecknet för trunkering är oftast en asterisk, *. Genom att trunkera får du träffar på ordets olika ändelser och böjningar. Exempelvis employ* ger träff på employment, employability o.s.v. Trunkering vidgar din sökning och du försäkrar dig om att inte missa olika varianter av sökordet.

Frassökning När du vill söka på ett begrepp som innehåller två eller flera ord kan du använda dig av frassökning. Sätt orden inom citattecken för att hålla ihop orden i exakt den ordning du skriver in dem, till exempel"higher education" "blended learning" "student participation". Detta gör att du slipper irrelevanta träffar där orden står långt ifrån varandra. Frassökning begränsar antalet träffar.

Tips om du hittar för mycket eller för lite

Hittar du för mycket?

 • Sök med flera sökord och kombinera dina sökord med AND om du vill ha färre träffar. I de flesta databaser blir det automatiskt ett AND mellan sökorden när du skriver dem efter varandra.
  Till exempel "flipped classroom" AND "student motivation".
 • Använd citationstecken (””) runt dina sökord om du söker på ett namn eller en fras, då slipper du träffar där orden inte står tillsammans. 
  Till exempel ”teacher role” eller ”higher education”
 • Begränsa sökningen till de senaste åren.
 • Avgränsa till enbart vetenskapliga texter (kallas ofta peer-reviewed eller scholarly).

Hittar du för lite?

 • Sätt en stjärna * i slutet på ett ord så söker du på olika varianter av ordet (Trunkering). Till exempel får du på sökningen genus* träffar på genusskillnader, genusperspektiv, genuspedagogik etc.  
 • Ibland kan det vara en bra idé att vidga sin sökning med OR, det ger träffar både när alla orden finns med och när bara det ena finns med:
  Till exempel "student participation” OR "student influence" 

                 

Dokumentera din informationssökning

Dokumentera gärna din sökprocess. Ta gärna hjälp av arbetsbladet som biblioteket tagit fram:

Från nyckelord till sökord