Gå till huvudinnehållet

Sökguide till Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildning

Hej!

Denna sökguide är ett stöd för att genomföra litteratursökningar till ert självständiga arbete (SAG) som utgörs av en kunskapsöversikt. I er kunskapsöversikt ska ni granska och sammanställa vetenskapliga texter och annan relevant litteratur inom ert problemområde. För att kunna göra detta måste ni först söka fram litteratur. Litteratursökning är på så sätt metoden ni använder för att överblicka det aktuella kunskapsläget.

Sökguiden fokuserar på att vägleda er när ni söker efter vetenskapliga texter med koppling till era frågeställningar. Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster får ni stöd i var ni kan söka, hur ni kan söka och hur ni kan dokumentera ert tillvägagångssätt vid litteratursökningen.

Biblioteket kommer även att erbjuda digitala frågestunder kring litteratursökning under kursen (se aktuell dag och tid för er grupp i Canvas). Vid dessa tillfällen har ni möjlighet att få hjälp med era sökningar av bibliotekarier.

Förberedelse inför digitala frågestunder: 

För att ni ska få ut så mycket som möjligt av frågestunderna vill vi att ni i förväg:

  • går igenom innehållet i denna sökguide
  • laddar ner arbetsbladet för sökord (se flik 2)
  • börjar fylla i arbetsbladet för sökord utifrån er frågeställning (se flik 2)
  • gör några testsökningar i en av databaserna som vi presenterar här i sökguiden (flik 3)
  • funderar på och formulerar vad ni behöver hjälp med kring er litteratursökning. Skriv sedan dessa frågor och funderingar i den Padlet som finns bifogad på Canvas.
Lycka till!
 
/Bibliotekarierna vid Malmö universitet