Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sökguide till Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildning

Hej!
Denna sökguide är ett stöd för att genomföra litteratursökningar till ert självständiga arbete (SAG) som utgörs av en kunskapsöversikt. I er kunskapsöversikt ska ni granska och sammanställa vetenskapliga texter och annan relevant litteratur inom ert problemområde. För att kunna göra detta måste ni först söka fram litteratur. Litteratursökning utgör därför metoden för att överblicka det aktuella kunskapsläget.

Sökguiden fokuserar på att vägleda er när ni söker efter vetenskapliga texter med koppling till era frågeställningar. Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster får ni stöd i var ni kan söka, hur ni kan söka och hur ni kan dokumentera ert tillvägagångssätt vid litteratursökningen.

Biblioteket håller även i sökworkshoppar under kursen (se aktuella tider i ert schema) där ni kommer att få möjlighet att arbeta med era sökningar med stöd av bibliotekarier. Därför är det bra om ni redan påbörjat era sökningar.
  

Förberedelse inför sökworkshopparna: 
För att ni ska få ut så mycket som möjligt av sökworkshopparna vill vi att ni i förväg:

  • går igenom innehållet i denna sökguide
  • laddar ner arbetsbladet för sökord (se flik 2)
  • börjar fylla i arbetsbladet för sökord utifrån er frågeställning (se flik 2)
  • gör några testsökningar i en av databaserna som vi presenterar här i sökguiden (flik 3)
Lycka till, vi ses i workshopparna!
/Helen, Ib, Jenny, Jessica, Kristina, Maria och Pernilla (bibliotekarier vid Malmö universitet).