Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide till barn- och ungdomsböcker

I denna flik vill vi ge tips och inspiration hur du kan arbeta med  skönlitteratur med flerspråkiga elever, såväl barn som vuxna. Vilken typ av bok kan du välja till dina flerspråkiga elever? Det finns några olika att välja mellan:

Böcker med parallelltext
är tvåspråkiga böcker där texten, t ex svenska och arabiska, ligger parallellt med varandra genom hela boken. Elevens läsutveckling har kanske kommit olika långt för de olika språken och kan då ta hjälp av båda.

Tvillingböcker
är när två exemplar av samma bok på två olika språk andvänds tillsammans. Elevens läsutveckling har kanske kommit olika långt för de olika språken och kan då ta hjälp av båda.

Lättlästa böcker
finns för alla åldrar, från Börja läsa-böcker till vuxenböcker, och i olika svårighetsgrader. Lättlästa böcker såväl på svenska som på modersmålet kan stödja språklärningen och öka läsförståelsen.

Ljudböcker
är ett bra komplement vid språkinlärning i undervisningen eftersom möjligheten till att lyssna på uttal gör inlärningen mer effektiv än vid ren textläsning.

Silent books
är textlösa böcker där bildernas berättarkraft kan överbrygga kulturella och språkliga barriärer och alla kan ta del av samma berättelser oavsett språk.

Hur kan du då arbeta med dessa böcker tillsammans med eleverna? Kanske hittar du inspiration på någon av dessa sidor?

Det finns också flera metodböcker som skulle kunna fungera som inspiration i arbetet med litteratur till elever med svenska som andra språk. Här är förslag på några: