Gå till huvudinnehållet

Guide till barn- och ungdomsböcker

Här har vi samlat lite information och tips för dig som vill arbeta lässtimulerande med elever med särskilda behov.

Äppelhyllan

På de allra flesta folkbibliotek och skolbibliotek finns Äppelhyllan. Det kan vara allt från en hylla till en hel hörna med medier som kan läsas med öron, ögon och fingertoppar. Äppelhyllan är främst för barn med funktionsnedsättning men också för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter barnen. Titta eller fråga efter Äppelhyllan på ditt bibliotek! 

Läs mer om Äppelhyllan på Barnens bibliotek

Skönlitteratur om barn och unga med funktionsnedsättningar

Att läsa skönlitteratur om barn och unga med särskilda behov kan ge möjlighet till igenkännig och inkludering för barnen själva och möjlighet för insikter och förståelse för vuxna och klasskamrater. 

Talböcker

För elever och även studenter med lässvårigheter finns talböcker. Talböcker är inläst litteratur och är ibland inläst med mänskligt tal och ibland med en talsyntes (maskininläst röst). Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) erbjuder tjänsten Legimus.