Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide till barn- och ungdomsböcker

Att arbeta med skönlitteratur i skolan, hur kan du göra det? Arbeta med skönlittetratur i teknikämnet, hur då? Skönlittetratur för elever med svenska som andraspråk? Hur gör du för att inspirera elever till läsning? Hur bokpratar du?  

Vi vill tipsa om några metodböcker som vi tror kan vägleda och inspirera dig till att arbeta med skönlitteratur i skolan. Detta är några böcker och det finns fler. Ni hittar fler böcker genom att söka på läsfrämjande verksamhet eller bokprat i Libserach.