Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: fördjupningsarbete

Välkommen!

I denna sökguide kan du läsa mer om de olika delarna du behöver kunna för att genomföra ditt fördjupningsarbete på kursen OM131B. Du kan läsa mer om peer review och vetenskapliga artiklar, hur du strukturerar din frågeställning och dina sökord enligt PEO, samt hur du kan värdera sökresultatet och hur du dokumenterar dina sökningar i ett sökschema. Du kan läsa mer om anvisningarna för fördjupningsarbetet i Canvas.

Vägledning och skrivanvisningar inför fördjupningsarbetet

Databaser inom omvårdnad

I bibliotekets databaser kan du söka vetenskapliga artiklar, både originalstudier och litteraturöversikter, publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Den viktigaste databasen inom omvårdnad är Cinahl, men även den medicinska databasen Pubmed och PsycInfo som täcker psykologi innehåller relevanta vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad.

OBS! Avgränsa EJ till fulltext i databaserna!

Avgränsa inte din sökning i databaserna till att enbart inkludera artiklar som finns i fulltext! Du kan missa relevanta artiklar eftersom artikeln kan gå att läsa ändå via bibliotekets andra leverantörer.