Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: fördjupningsarbete

Värdera sökresultatet

Börja med att läsa titlarna på artiklarna. Om de verkar intressanta, gå då vidare och läs artiklarnas abstrakt (sammanfattning). Genom att läsa abstrakt kan du avgöra om du vill gå vidare och läsa hela artikeln i fulltext. Här följer några förslag på frågor som kan vara bra att ställa sig under urvalsprocessen:

  • Expertgranskning: Är artikeln vetenskapligt granskad, så kallad peer review?
  • Relevans: Är artikeln relevant utifrån din frågeställning? Är resultatet trovärdigt?
  • Vem: Vem har skrivit artikeln? Vem har publicerat artikeln?
  • Målgrupp: Vem är den tänkta läsaren?
  • Struktur: Hur ser strukturen för artiklarna ut? Följer de IMRAD-modellen? Anges alla steg i forskningsprocessen?
  • Aktualitet: Är informationen i artikeln fortfarande aktuell? Finns det nyare artiklar om ämnet som du kan välja istället?