Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: fördjupningsarbete

Dokumentera dina sökningar under tiden

Dokumentation av dina sökningar medan du arbetar gör att du slipper merarbete senare och gör det enklare att hålla reda på att du inte upprepar samma sökning. Dokumentationen kan vara i form av en tabell eller i löpande text och det är bra om följande finns med:

  • Namn på databas 
  • Datum för sökningen
  • Söktermer du har använt 
  • Antal sökträffar för varje sökord, när de kombineras med OR och när de läggs samman med AND

Denna dokumentation kan du sedan ta med dig till nästa steg om du använder en mallen för sökschema.

Spara dina databassökningar

Du kan spara både artiklar och sökningar i de olika databaserna, för att senare kunna logga in och ta fram en sparad sökning. I både Pubmed och Cinahl kan du om du hellre vill logga in med ditt Google-konto, denna möjlighet finns inte i Psycinfo.

OBS! När du vill spara en sökning eller artikel måste du vara inloggad och aktivt välja att spara, det sker inte automatiskt!

Pubmed

  • Klicka på "Log in" -> "More login options" ->"Malmö University, Sweden"
  • Loggar in med din dator ID (samma som till Canvas)

Cinahl

  • Klicka på "Sign in" -> "Sign up"

Psycinfo

  • Klicka på symbolen som föreställer en människa i övre högra hörnet -> Create my research account

Dokumentera dina sökningar i ett sökschema

När du skriver ditt fördjupningsarbete ska du redovisa dina sökningar i en bilaga till arbetet. Du ska redovisa vilken databas du sökt i, vilka sökord du använt, om det är ämnesord eller ord i fritext, hur många träffar respektive sökord gav och hur många studier du hittade. Du hittar sökschemat i Canvas och även här nedan. Sökschemat följer Gudmundssons skrivanvisningar så du behöver inte göra några ändringar i layouten.