Gå till huvudinnehållet

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap, sökguide för uppsats och examensarbete

Dags att söka efter litteratur till uppsats eller examensarbete?

Denna sökguide är tänkt att ge er vägledning när ni söker efter vetenskapliga texter till den delen av uppsatsen som kallas "tidigare forskning". Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster får ni stöd i var och hur ni kan söka och hur ni skriver referenser.

Om ni ska göra en litteraturöversikt där metoden för ert arbete är litteraturssökning rekommenderar vi Sökguiden för självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildningen som på ett mer tydligt sätt ger stöd i denna metod. 
 

Lycka till!
/Bibliotekarierna vid Malmö universitetsbibliotek