Gå till huvudinnehållet

Sökstrategier vid systematiska översikter

Vad är en systematisk översikt?

En systematisk översikt är en forskningsmetod där du utgår från en preciserad fråga och sedan på ett systematiskt sätt söker fram, relevans- och kvalitetsgranskar samt sammanställer relevanta studier. Metodens alla steg ska vara väl beskrivna, för att den systematiska översikten ska vara transparent och reproducerbar.

De olika stegen vid en systematisk översikt

  • Välja avgränsad fråga
  • Registrera protokoll
  • Systematisk litteratursökning i flera databaser
  • Dubblettrensning
  • Urval av artiklar utifrån inklusions- och exklusionskriterier (screening av titel - abstract - fulltext)
  • Bedöma risk för bias (granskningsmall)
  • Extrahera data
  • Sammanställa och tolka resultatet

 

Det är inte alltid alla ovan nämnda steg utförs. Tidskrifter kan också ställa olika krav vad gäller utformandet av en systematisk översikt, så kontrollera alltid i förväg vilka riktlinjer du bör följa.

Metaanalys

Systematiska översikter innehåller ibland också en metaanalys, vilket innebär att litteraturöversiktens sammanställda data också genomgått en statistisk analys.

Vad är en systematisk översikt? Film från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Riktlinjer - PRISMA

Det finns internationella riktlinjer för hur systematiska översikter ska genomföras och rapporteras. Preferred Reported Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), är främst avsedd för studier med kvantitativ metod, men  går även bra att använda för studier med kvalitativ metod.

PRISMA Statement - riktlinjer för rapportering av systematiska översikter

Registrera protokoll

Prospero

Prospero är ett register över systematiska översikter, där det går söka pågående systematiska översikter och även registrera ett protokoll för den egna systematiska översikten. I Prospero kan du enbart registrera protokoll för systematiska översikter, inte andra typer av litteraturöversikter.

PROSPERO

Open Science Framework (OSF)

Open Science Framework är ett arkiv för preprints, datasets och studieprotokoll. Här kan du både söka redan registrerade protokoll och registrera ditt eget. På OSF kan du registrera protokoll för olika sorters litteraturöversikter, inte bara systematiska litteraturöversikter.

OSF

Figshare

Figshare är ett arkiv för preprints, dataset och studieprotokoll. Här kan du både söka redan registrerade protokoll och registrera ditt eget. På Figshare kan du registrera protokoll för olika sorters litteraturöversikter, inte bara systematiska litteraturöversikter.

Figshare

Metodbeskrivningar för systematiska översikter

Det finns flera organisationer som producerar systematiska översikter utifrån särskilda metoder, som Statens beredning för social och medicinsk utvärdering, SBU. Metodanvisningarna kan vara ett stöd även om du inte ska göra en sådan översikt. Tidskriften du tänkt publicera din systematiska översikt kan också ha särskilda metodanvisningar. Du kan även titta på hur tidigare publicerade systematiska översikter i tidskriften har genomförts och rapporterats.

SBU - metodbok

Cochrane - metodbok

Joanna Briggs Institute (JBI) - metodbok

Campbell Collaboration Handbook

Andra typer av litteraturöversikter

Scoping review

Scoping reviews följer en liknande metodik som systematiska översikter, den genomförs och rapporteras på samma rigorösa sätt. Men vad gäller scoping reviews kan frågeställning vara bredare samt att kvalitetsgranskning av de inkluderade studierna inte behöver göras. För en mer detaljerad beskrivning av skillnaderna mellan en systematisk översikt och en scoping review:

Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC Medical Research Methodology, 18(1), 143. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x

Metodbeskrivning Scoping reviews

Joanna Briggs Institute har i sin "Manual for evidence synthesis" ett kapitel om metoden för scoping reviews.

Joanna Briggs Institute - scoping reviews

Ytterligare läsning kring metodologin för scoping reviews:

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19-32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Colquhoun, H. L., Levac, D., O'Brien, K. K., Straus, S., Tricco, A. C., Perrier, L., Kastner, M., & Moher, D. (2014). Scoping reviews: time for clarity in definition, methods, and reporting. Journal of Clinical Epidemiology, 67(12), 1291-1294. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.03.013

Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. Implementation Science, 5(1), 69. https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69

Riktlinjer PRISMA Scoping reviews

Det finns internationella riktlinjer för hur scoping reviews ska rapporteras. Preferred Reported Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), har även en checklista för scoping reviews.

PRISMA Sc-R checklist