Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systematiska översikter

Hej

I denna guide har vi valt ut informationsresurser som kan underlätta för dig som ska söka litteratur till en systematisk översikt med inkritning mot medicinska ämnesområden.

Systematiska översikter

En systematisk översikt är en forskningsmetod där man utgår från en preciserad fråga och sedan på ett systematiskt sätt söker fram och granskar relevanta studier som kan besvara frågan. 

Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) kännetecknas en systematisk översikt av följande punkter:

  • En preciserad fråga/problem.
  • Reproducerbarhet: redovisning av urvalskriterier (inklusions- och exklusionskriterier) för att sålla fram den relevanta litteraturen samt strategier för sökning och kvalitetsgranskning. 
  • Systematisk sökning efter all relevant litteratur för den fråga eller problem som behandlas.
  • Kvalitetsgranskning av samtliga studier som uppfyller urvalskriterierna. 
  • Extraktion av data och tabellering från de studier som har kvalitetsgranskats. 
  • Sammanvägning av resultaten i till exempel en metaanalys. 
  • En bedömning av hur välgrundade resultaten är (evidensgradering).

Boka sökhjälp i litteratursökning

Kontakta oss gärna!

Kontakta gärna biblioteket om du har fler frågor om systematiska översikter och systematiska sökningar: biblioteket@mau.se

Den här sökguiden är skapad av lärarlag Medicin.