Skip to main content

Systematiska översikter: Databaser

Databaser

När du gör en systematisk sökning behöver du söka i mer än en databas. Hur många databaser som är relevanta beror på frågeställningen men oftast görs sökningen i 2-3 databaser.

Register över pågående och avslutade kliniska studier

Ibland är det även relevant att söka efter pågående eller opublicerade studier. Inom medicin finns det t ex register över kliniska studier. Två exempel är: 

Fler exempel på liknande register finns i Cochranes handbok, avsnitt 6.2.3