Gå till huvudinnehållet

Systematiska översikter

En bra start för att hitta rätt söktermer:

  1. Utgå från kända artiklar – kolla ämnesorden 
  2. Gör en ”testsökning” – se hur artiklarna i träfflistan är indexerade
  3. Kolla i en ämnesordlista (tesaurus) – Finns relaterade ord, smalare/bredare termer?
  4. Finns andra systematiska översikter? Kan man inspireras av sökstrategin? 
  5. Använd textanalysverktyg (se nedan)

PICO, SPIDER, SPICE hjälper dig att strukturera din sökning

När du har undersökt och hittat relevanta sökord kan nästa steg vara att gruppera dem och lägga ihop dem i olika sökblock. Om du ska göra en sökstrategi som ska svara på din frågeställning finns olika modeller som kan hjälpa dig att strukturera dina sökord. 

PICO (källa: https://libguides.murdoch.edu.au/systematic/PICO)

P I C O
Population eller problem Intervention Comparison/"Jämförelse" Outcome/ "Resultat"
What are the characteristics of the population or patient?
What is the problem, condition or disease you are interested in?
How do you wish to Intervene - what do you want to do with this patient - treat, diagnose, observe, etc.? What is the Comparison or alternative to the intervention - placebo, different drug, surgery, etc.? What are the possible Outcomes - morbidity, death, complications, etc.?

 

I SBU:s handbok kring systematiska översikter finns ett kapitel som beskriver mer vad PICO är och hur du kan använda modellen som ett verktyg för att strukturera upp din frågeställning till sökbock.

SPIDER (källa: https://libguides.murdoch.edu.au/systematic/PICO)

Spider är en annan modell som kan användas för att hjälpa dig bryta ner din frågeställning till olika sökblock. Den kan användas både för kvalitativ och kvantitativ forskning. 

 

S PI D E R
Sample Phenomenon of Interest Design Evaluation Research Type
Sample size may very if qualitative and quantitative studies Phenomena of Interest include behaviours, experiences and interventions Design influences the strength of the study analysis and finding Evaluation outcomes may include more subjective outcomes - such as views, attitudes, etc. Research types include qualitative, quantitative or mixed method studies

 

SPICE

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen används ibland SPICE som en modell för att strukturera frågeställningar till sökblock. Den kan vara bra att känna till om din frågeställning inte riktigt passar till övriga modeller. 

 

S P I C E
Setting Perspective Intervention or Exposure or Interest Comparison Evaluation

Setting is the context for the question - where

Perspective is the users, potential users, or stakeholders of the service - for whom

Intervention is the action taken for the users, potential users, or stakeholders - what

Comparison is the alternative actions or outcomes - what else

Evaluation is the result or measurement that will determine the success of the intervention - what result or how well

Blocksökning

Textanalysverktyg

Textanalysverktyg (eller textmining-verktyg) kan användas för att analysera text i form av t ex ett protokoll eller ett antal abstract, för att hitta ord och fraser att använda i sin sökstrategi.