Skip to main content

Systematiska översikter: Litteratursökning

En systematisk sökning

En systematisk sökning:

 • Görs i minst två, gärna tre, databaser
 • Använder både ämnesord och fritext-termer
 • Byggs upp med hjälp av sökblock
 • Är så tydligt gjord och beskriven att den kan göras om av någon annan 
 • Ger ett sökresultat där du faktiskt har tid och möjlighet att gå igenom hela träfflistan

Att söka systematiskt

 1. Gör om din sökfråga till sökblock
 2. Välj relevanta databaser - mer än en! 
 3. Gör en “quick and dirty”-sökning
 4. Titta på ämnesorden för de artiklar du tycker verkar intressanta. 
 5. Använd tesaurusen/ämnesordlistan för att hitta fler ämnesord. 
 6. "Brainstorma" sökord som inte finns i tesaurusen. 
 7. Sök på varje sökord - ett sökord i taget! 
 8. Kombinera orden inom samma sökblock med OR. 
 9. Kombinera sökblocken med AND.
 10. Välj eventuellt begränsningar ("limits") 
 11. Titta på RESULTATET - är det relevant? finns relaterade referenser? har du missat något? 
 12. Börja om från början...

Blocksökning

Sökfilter

Sökfilter​, ibland kallat hedges, kan användas för att lättare begränsa sökningen till en viss typ av studier, t ex studiedesign. Filtren på sidorna nedan är alla testade och utvärderade.