Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: projektplan/examensarbete

Välkommen!

I denna sökguide kan du läsa mer om de olika delarna du behöver kunna för att genomföra din projektplan och senare även ditt examensarbete. Du kan läsa mer om peer review och vetenskapliga artiklar, hur du strukturerar din frågeställning och dina sökord enligt PEO och PICO, samt hur du kan värdera sökresultatet och hur du dokumenterar dina sökningar i ett sökschema. Du kan läsa mer om anvisningarna för projektplanen och examensarbetet nedan eller i Canvas.

Studiehandledning OM153B

Vägledning projektplan/examensarbete OM153B

Skrivanvisningar för studenter vid fakulteten för Hälsa och samhälle

De viktigaste databaserna inom omvårdnad

Nedan har vi samlat de viktigaste databaserna där du kan hitta relevant forskning inom omvårdnad. När du ska göra litteraturstudie som examensarbete behöver du söka i mer än en databas för att undvika ett snedvridet urval.

 

OBS! Avgränsa EJ till fulltext i databaserna!

Avgränsa inte din sökning i databaserna till att enbart inkludera artiklar som finns i fulltext! Du kan missa relevanta artiklar eftersom artikeln kan gå att läsa ändå via bibliotekets andra leverantörer.