Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: projektplan/examensarbete

Strukturera din frågeställning enligt PEO/PICO

Du bör ha en välavgränsad frågeställning så att du vet vad du letar efter och sökresultatet blir hanterbart. Som en hjälp kan du använda en modell som PEO, som används för kvalitativa studier eller PICO, som används för kvantitativa studier.

PEO

Population

Vem är fokus i frågeställningen?

Exposure

Vilket problem är jag intresserad av?

Outcome

Vad, i relation till problemet är jag intresserad av?

Frågeställning:

Sjuksköterskors erfarenheter av psykologisk stress vid vård av covidpatienter

Population Sjuksköterskor
Exposure Covidpatienter
Outcome Psykologisk stress

PICO

Frågeställning:

Vilken behandling är effektiv mot långvarig covid-19?

Population Personer med bekräftad covid-19 och med långvariga symptom
Intervention Behandling mot covid-19
Control/comparison Ingen behandling eller annan behandling
Outcome Förändring av symptom, livskvalitet, funktion

Strukturera dina sökord utifrån PEO/PICO

Att använda PEO eller PICO för dina sökblock gör att du kan se att sökningen täcker in de delar av frågeställningen som den ska göra, så att du inte missar relevanta studier. Rätt kombinerade sökblock gör att du både ringar in så mycket som möjligt av de relevanta studierna samtidigt som du avgränsar sökningen till ett avgränsat område. I tabellen nedan ser du ett exempel på hur frågeställningen struktureras enligt PEO samt förslag på blocksökning med både ämnesord och fritextord. Du kan läsa mer ämnesord och fritextord i denna guide.  Kom ihåg att söka orden ett och ett och sen lägga samman dem i sökhistoriken!

PEO

Sjuksköterskors erfarenheter av psykologisk stress vid vård av covidpatienter

P Population Sjuksköterskor MH Nurse+ OR nurses
E Exposure Covidpatienter MH COVID-19 OR MH SARS-CoV-2 OR covid-19 OR sars-cov-2
O Outcome Erfarenheter MH Stress, Psychological OR MH Morals OR psyhological stress OR morals OR ethical dilemmas OR moral distress

Vilka delar ska inkluderas i sökningen?

Vilka delar av PICO och PEO som ska inkluderas i sökningen kan ibland vara lite svårt att avgöra och det skiftar för olika frågeställningar. Med en modell som PICO är det vanligt att bara söka på Population och Intervention. I exemplet nedan skulle en sökning bestå av sökblocken personer med covid-19 och behandling mot covid-19. Control/comparison och Outcome hade vi inte sökt på utan lämnat till nästa steg i processen, när det är dags att göra urvalet. Då blir Ingen eller annan behandling och Förändring av symptom, livskvalitet och funktion  våra inklusionskriterier istället.

Exempel: Vilken behandling är effektiv mot långvarig covid-19?

Population Personer med bekräftad covid-19 och med långvariga symptom
Intervention Behandling mot covid-19
Control/comparison Ingen behandling eller annan behandling
Outcome Förändring av symptom, livskvalitet, funktion

Om du är osäker på vilka delar som ska vara med i din sökning, fråga oss på biblioteket och om inte vi kan svara kontakta din handledare!

Använd samma sökord i alla databaser!

För att din sökning ska vara systematisk är det viktigt att du använder samma sökord i alla databaser. Orden i fritext ska alltid vara samma, men ibland har databaser olika ämnesord för samma företeelse. Använd då det ord som är ämnesord i den aktuella databasen och lägg till det som fritextord i de andra databaserna. På samma sätt gör du i de andra databaserna du använder dig av.

I Canvas finns även ett utdrag från boken där du kan läsa mer om hur du kan strukturera din frågeställning utifrån PICO eller PEO.

PICO och PEO i Bettany Saltikov - How to do a systematic review in nursing