Gå till huvudinnehållet

Vårdvetenskap: projektplan/examensarbete

Ämnesord

I Cinahl och Pubmed är de vetenskapliga artiklarna taggade med ämnesord som beskriver innehållet i studierna. I Pubmed heter ämnesorden MeSH, Medical Subject Headings och i Cinahl heter de Cinahl Headings.

Svensk MeSH

Karolinska institutets universitetsbibliotek har översatt de ämnesord som finns i Pubmed, MeSH-termer, till svenska, som de sammanställt i Svensk MeSH. Innan du börjar söka i Pubmed är Svensk MeSH en bra ingång för att leta fram vilka MeSH-termer du bör använda i Pubmed.

Svensk MeSH

Ämnesord för upplevelser och bemötande

Vissa begrepp kan vara svåra att hitta ämnesord för, exempelvis begrepp som beskriver upplevelser och bemötande. Karolinska institutets universitetsbibliotek har sammanställt en lista med rekommenderade ämnesord för Pubmed och Cinahl i dokumentet "Termer för upplevelser och bemötande".

Terrmer för upplevelser och bemötande.

Ämnesord i Cinahl - ett exempel

I bilden nedan visas hur ämnesord ser ut i Cinahl. Under all informaion om artikeln finns ämnesorden under rubriken "Subjects".

Bild som visar ämnesord kopplade till en artikel i Cinahl.

Sökteknik

Minst ett av orden ska vara med i sökningen - OR

OR anger att ett eller flera ord ska vara med i sökningen. Använd OR för att söka på både orden som ämnes-och fritextord eller på synonymer och närliggande begrepp. Du får fler träffar och gör en mer uttömmande sökning.

MH Nurses OR nurses

Alla ord ska vara med i sökningen - AND

AND anger att alla sökord eller sökblock som du kombinerat ska vara med i sökningen. Du får färre men mer relevanta träffar.

(MH Nurses+ OR nurses) AND (covid-19 OR sars-cov-2)

Söka på delar av ett ord - trunkering

Trunkering innebär att korta ner ett ord till dess ordstam och sen sätta ut en asterisk (*) och anger att olika ändelser, böjningar och stavningar av ett ord ska sökas fram.

nurse* (ger träffar på nurse, nurses och så vidare)

Söka på fraser eller begrepp - citattecken

När du vill söka på ett begrepp som innehåller två eller fler ord. Anger att orden ska sökas tillsammans i exakt den ordning och med den stavning som står. Du får färre och mer relevanta träffar.

"nursing care"

Trunkering i Pubmed

  • Fritextsökning i Pubmed söker automatiskt på närmaste MeSH-term, som tas med i sökningen utan att du behöver tänka på det. Men om du använder trunkering eller frassökning så stänger du av denna funktion, därför kan det vara bra att inte använda just frassökning och trunkering i Pubmed.

Strukturerad sökning med hjälp av fritext- och ämnesord

Om du ska göra ett litteraturbaserat examensarbete behöver du göra uttömmande sökningar för att täcka in ditt ämne. Ett sätt att göra detta på är att söka med hjälp av både fritext- och ämnesord. Fritextord är de som nämns i bland annat titel och abstrakt, ämnesord är de beskrivande ord som artiklarna taggats med.I filmen nedan från Högskolan i Kristianstad kan du se mer om hur du går tillväga.

Strukturerad sökning med hjälp av sökblock

Ett bra sätt att strukturera din sökning är att göra en blocksökning. Med det menas att du delar upp din sökfråga i olika delar, olika ”block”, och söker varje del för sig, för att på slutet kombinera ihop alla delar. Om du dessutom söker ett ord i taget så blir det lättare att se hur många träffar du får på varje sökord och det är också lättare att ändra i dina sökblock om du exempelvis skulle behöva lägga till ett nytt ord eller ta bort ett ord som du upptäckt inte är relevant.

I filmen från Högskolan i Kristianstad nedan kan du se mer om principerna för blocksökning.