Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: projektplan/examensarbete

Spara sökningar och artiklar i Cinahl och Pubmed

Du kan spara både artiklar och sökningar i Cinahl och Pubmed, för att senare kunna logga in och ta fram en sparad sökning eller artikel. I Cinahl kan du använda ditt Google-konto för att logga in och spara, har du inget Google-konto eller om du inte vill använda det måste du börja med att skapa ett konto i Cinahl. I Pubbmed loggar du in med samma användarnamn och lösenord som till Canvas.

Skapa konto

Cinahl

 • Klicka på "Sign in"
 • Klicka därefter på "Sign up". Om du hellre vill logga in med ditt Google-konto väljer du Continue with Google

Bild från Cinahl. Klicka på Sign in i övre högra hörnet för att skapa konto.

Skapa konto via Sign in. Du kan även logga in med ditt Google-konto, Har du redan konto loggar du in under Username och Password.

Pubmed

 • Klicka på "Log in"
 • Klicka på "More login options"  och välj därefter "Malmö University, Sweden". OBS! Använd inte "Malmö University (MFA), Sweden".
 • Loggar in med din dator-identitet (samma som till Canvas)

Spara artiklar

Var alltid inloggad innan du ska spara dina artiklar! Spara artiklar gör du efter att du gjort en sökning och har en träfflista. Du måste aktivt välja att spara en artikel eller sökning, det görs inte automatiskt när du är inloggad.

Cinahl

 • Börja med att logga in under "Sign in".
 • I träfflistan klickar du på rubriken till artikeln du vill spara
 • Klicka på "Add to folder", som du hittar i högermarginalen. Därefter finns artikeln sparad på ditt konto under "Articles".

Klicka på artikeln du vill spara, klicka därefter på Add to folder i vänsternarginalen.

Pubmed

 • Klicka på "Log in"
 • Klicka på "More login options"  och välj därefter "Malmö University, Sweden". OBS! Använd inte "Malmö University (MFA), Sweden".
 • Loggar in med din dator ID (samma som till Canvas)
 • Välj artikel du vill spara och klicka på "Send to"
 • Klicka på "Collections" och därefter "Add"

Spara sökningar

Var alltid inloggad innan du ska spara dina sökningar! Spara sökningar gör du sen från sökhistoriken. Du måste aktivt välja att spara en artikel eller sökning, det görs inte automatiskt bara för att du är inloggad.

Cinahl

 • Gå till din sökhistorik, Search History
 • Här kan du antingen välja att spara alla sökningar eller bocka i den eller de du vill spara.

Bild från Cinahl som visar hur du sparar en sökning. Välj Search Hostory och därefter Save Searches.

Pubmed

 • Gå till din sökhistorik som du hittar under "Advanced"
 • Välj den sökning du vill spara och klicka på "Actions"
 • Klicka på "Create Alert"
 • Välj hur du vill spara sökningen och klicka på "Save"

Dokumentera dina sökningar i ett sökschema

När du skriver examensarbete ska du redovisa dina sökningar i en bilaga till uppsatsen. Du hittar sökschemat i Canvas och även här nedan. Det finns ett sökschema för PEO (kvalitativa studier) och ett för PICO (kvantitativa studier).

I sökschemat ska du:

 • Redovisa vilken databas du sökt i
 • Vilket syfte du har.
 • Redovisa dina olika sökblock, med hjälp av modellen PEO. Under varje bokstav redovisar du de sökord du använt för just den delen, och vilka av orden du sökt som ämnesord respektive fritextord. Orden redovisas ett och ett, på samma sätt som du gjorde dina sökningar. Här redovisar du även hur många träffar du fick för varje sökord.
 • Redovisa hur många träffar respektive sökord gav
 • Hur många studier du till slut hittade.

Sökschemana följer Gudmundssons skrivanvisningar så du behöver inte göra några ändringar i layouten. I vänstermarginalen finns det en rubrik som heter PEO respektive PICO; där skriver du in vilken del av PEO/PICO som sökblocket hänvisar till. Består sökblocket exempelvis av populationen så skriver du ett P i kolumnen.