Gå till huvudinnehållet

Vårdvetenskap: projektplan/examensarbete

Välkommen!

I denna sökguide kan du läsa mer om de olika delarna du behöver kunna för att genomföra din projektplan och senare även ditt examensarbete. Du kan läsa mer om peer review och vetenskapliga artiklar, hur du strukturerar din frågeställning och dina sökord enligt PEO och PICO, samt hur du kan värdera sökresultatet och hur du dokumenterar dina sökningar i ett sökschema. Du kan läsa mer om anvisningarna för projektplanen och examensarbetet nedan eller i Canvas.

Studiehandledning OM153B

Vägledning projektplan/examensarbete OM153B

Skrivanvisningar för studenter vid fakulteten för Hälsa och samhälle

De viktigaste databaserna inom omvårdnad

Nedan har vi samlat de viktigaste databaserna där du kan hitta relevant forskning inom omvårdnad. När du ska göra litteraturstudie som examensarbete behöver du söka i mer än en databas för att undvika ett snedvridet urval.

 

OBS! Avgränsa EJ till fulltext i databaserna!

Avgränsa inte din sökning till artiklar som bara finns i fulltext! Du kan missa relevanta artiklar eftersom artikeln kan gå att läsa via bibliotekets andra leverantörer.

Bibliotekets undervisning och workshoppar

Välkommen till bibliotekets undervisning och workshoppar för dig som är student på kursen OM153B! Du hittar alla tillfällen och aktuellt schema i Canvas.

Aktuellt schema för bibliotekets undervisning och workshoppar

Om du tagit del av sökguiden och deltagit vid ovanstående tillfällen men fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss för individuell hjälp via Bokad sökhjälp.

Bokad sökhjälp

Om du behöver mer hjälp med dina sökningar inför fördjupningsarbetet kan du boka tid för sökhjälp. Tillsammans med en bibliotekarie kan du exempelvis få hjälp med att hitta lämpliga sökord och välja bland databaserna.

Boka sökhjälp

Ge oss gärna feedback!

Vi som gjort sökguiden är bibliotekarier på Malmö universitetsbibliotek. Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller önskemål om innehåll i guiden.

Kontakta oss som gjort sökguiden