Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vårdvetenskap: projektplan/examensarbete

Här har vi valt ut viktiga databaser och tips om hur du kan söka strukturerat inför din projektplan eller ditt examensarbete.

Vilka är de viktigaste databaserna?

I bibliotekets databaser kan du söka studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter, nedan har vi samlat ett urval där du kan hitta relevant forskning inom vårdvetenskap. När du ska göra ett litteraturbaserat examensarbete behöver du söka i mer än en databas för att undvika ett snedvridet urval, så kallad publiceringssbias.