Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sökguide till Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildning

Sökstrategier & sökteknik. Hur kan ni söka? 
När ni valt de 
olika söktermer som speglar er frågeställning är det dags att testa dem i databaserna. Eftersom det är viktigt att ni söker på ett medvetet och strukturerat sätt kommer vi här att gå genom olika
 söktekniker som ni kan använda för att styra era sökningar för att få ett så relevant sökresultat som möjligt. 

  • Frassökning När ni vill söka på ett begrepp som innehåller två eller flera ord kan ni använda er av frassökning. Sätt orden inom citattecken för att hålla ihop orden i exakt den ordning du skriver in dem, till exempel ”student participation" eller "pupil participation". Detta gör att ni slipper irrelevanta träffar där orden står långt ifrån varandra. Frassökning begränsar antalet träffar.
  • Kombinera sökord med AND och OR för att smalna av eller vidga er sökning.
    AND mellan sökord betyder att alla de sökorden ska finnas med, t.ex. "student councils" AND "student influence". Det avgränsar sökningen. Ju fler sökord ni kombinerar med AND, desto färre träffar får ni.

    OR mellan sökord betyder att något av sökorden ska finnas med, tex. "student influence" OR "pupil influence". Ju fler sökord ni kombinerar med OR desto fler träffar får ni. OR används mellan synonymer och/eller närliggande begrepp för att bredda sökningen

     
  • Trunkering innebär att korta av ett ord vid dess stam för att få fler träffar. Tecknet för trunkering är oftast en asterisk, *. Genom att trunkera får ni träffar på ordets olika ändelser och böjningar. Exempelvis learn* ger träff på learning, learner, learners etc. Trunkering vidgar er sökning och ni försäkrar er om att inte missa olika varianter av sökordet.


Avgränsa er sökning (inkludering/exkludering):
I databaserna finns det oftast en möjlighet att avgränsa sökningen till att enbart inkludera det som är vetenskapligt granskat enligt peer review. Detta gör ni genom att kryssa i rutan där det står peer review. Läs mer om peer review här. Ni kan också avgränsa er sökning till att enbart inkludera vissa år, särskilda dokumenttyper, språk etc. 

Utföra sökning utifrån sökexempel - vi visar hur: 
Vi vill nu visa
 ett exempel på hur vi kan kombinera våra sökord i databasen ERC för att få fram ett relevant sökresultat. Vi kommer använda våra sökord som är översatta till engelska eftersom vi söker i en internationell databas. Bilden nedan illustrerar hur vi gör för att överföra våra olika block med sökord till databasens olika sökfält. Detta kallas blocksökning.

Kedjesökning
En bra kompletterande sökmetod när ni vill hitta mer material är att titta i referenslistorna på material som kan vara relevanta för er. Vilka källor har använts? Något som ser relevant ut för er frågeställning? Sök vidare och se om ni har tillgång till källorna på universitetsbiblioteket.

Citeringssökning
Ytterligare en bra sökmetod är att utgå från en artikel ni hittat för att se om någon annan refererat till den, det vill säga om någon annan forskare har använt denna i sitt arbete. Detta kan ni t.ex. göra i Google Scholar. Sök upp artikeln och klicka på "citerat av...".