Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Sökguide till Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildning

Förbered sökningen. Hur väljer ni sökord? 

Ett helt avgörande steg för att litteratursökningen ska bli så bra och effektiv som möjligt är att ni tänker igenom vilka sökord ni ska använda er av. Lägg därför ner tid på att skriva ner begrepp och ord som speglar er frågeställning. Sökorden blir ert redskap för att hitta relevanta sökträffar. Så här kan ni tänka:

  • Identifiera nyckelord/sökord utifrån era frågeställningar​.
  • Fundera på synonymer och alternativa sökord till dessa nyckelord/sökord. Saker och företeelser kan benämnas på flera olika sätt och för att inte riskera att missa relevant forskning kring er frågeställning behöver ni fundera på detta.
  • Översätt sökorden till engelska eftersom en stor del av forskningen finns i internationella databaser. Här kan ni exempelvis ta hjälp av olika ordlistor, lexikon eller översättningsverktyg. Längst ner på denna sida hittar ni några förslag.
  • ​Om ni har svårt att komma på bra sökord kan ni söka fram en relevant artikel och titta på vilka ämnesord som hör till den artikeln. Ämnesord är ord som beskriver innehållet i artikeln och det är ofta en bra idé att titta på dessa för att få inspiration till fler sökord. Se exempel nedan (här kallas ämnesorden descriptors):

Hur kan ni strukturera era sökord?

En metod för att strukturera sökorden utifrån de bärande begreppen i frågeställningen är att använda det arbetsblad vi länkar till nedan. Det är användbart när ni sedan ska genomföra er sökning. Börja med att skriva ner de ord ni kommer på och komplettera sedan arbetsbladet när relevanta ord dyker upp under sökningens gång.

Exempel: 

Vi utgår från frågeställningen "Hur kan klassrådet användas som en arena för elevinflytande?" Vi börjar med att ta ut nyckelorden ur frågeställningen, i detta fall "klassråd" och "elevinflytande". I nästa steg försöker vi tänka ut synonymer och alternativa ord som beskriver sammma sak tex "elevråd" och "elevdemokrati". Vi översätter även orden till engelska.

Nedan finner ni arbetsbladet i wordformat som ni kan ladda ner eller skriva ut:

När ni har plockat ut sökord utifrån er frågeställning och skrivit ner dessa i arbetsbladet är det dags att testa sökorden i databaserna. Mer om detta i flik 4 "Sökstrategier & sökteknik. Hur kan ni söka?".

Förslag på resurser där ni kan hitta sökord på engelska inom skola, utbildning och pedagogik: