Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Sökguide till Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildning

Sökstrategier & sökteknik. Hur kan ni söka?

När ni valt de olika söktermer som speglar er frågeställning är det dags att testa dem i databaserna. Eftersom det är viktigt att ni söker på ett medvetet och strukturerat sätt kommer vi här att gå genom olika söktekniker som ni kan använda för att styra era sökningar för att få ett så relevant sökresultat som möjligt. 

Frassökning: när ett begrepp består av flera ord

"Student participation" 

Frassökning När ni vill söka på ett begrepp som innehåller två eller flera ord kan ni använda er av frassökning. Sätt orden inom citattecken för att hålla ihop orden i exakt den ordning du skriver in dem. Detta gör att ni slipper irrelevanta träffar där orden står långt ifrån varandra. Frassökning begränsar antalet träffar.​

Använd OR för att kombinera era synonymer

"student influence" OR "pupil influence"

OR mellan era sökord innebär att något av sökorden ska finnas med i de dokument/träffar ni hittar. Ju fler sökord ni kombinerar med OR desto fler träffar får ni. Denna sökteknik är bra när ni ska söka på synonymer och/eller närliggande begrepp för att bredda era sökningar och fånga in fler träffar.

Använd AND för kombinera era sökblock

"student councils" AND "student influence"

AND mellan era sökord innebär att alla de sökord ni angett ska finnas med i de dokument/träffar ni hittar. Ni får färre, men fler relevanta träffar. Ju fler sökord ni kombinerar med AND, desto färre träffar får ni.

Trunkering för att fånga in olika ändelser på ett ord

learn* ger träff på learning, learner och learners 

Trunkering innebär att korta av ett ord vid dess stam för att få fler träffar. Tecknet för trunkering är oftast en asterisk, *. Genom att trunkera får ni träffar på ordets olika ändelser och böjningar. Trunkering vidgar er sökning och ni försäkrar er om att inte missa olika varianter av sökordet.

Vanligt är att ni använder flera av dessa söktekniker ihop med sökorden när ni söker i databaser. För att söka på bästa sätt rekommenderar vi att ni använder dig av det avancerade sökformuläret som finns i de flesta databaser.

Hur kan ni avgränsa er sökning (inkludering/exkludering)?

I databaserna finns det oftast en möjlighet att avgränsa sökningen till att enbart inkludera det som är vetenskapligt granskat enligt peer review. Detta gör ni genom att kryssa i rutan där det står peer review. Läs mer om peer review här. Ni kan också avgränsa er sökning till att enbart inkludera vissa år, särskilda dokumenttyper, språk etc. 

Utföra sökning utifrån sökexempel - vi visar hur: 

Vi vill nu visa  ett  exempel på hur vi kan kombinera våra sökord i databasen ERC för att få fram ett relevant sökresultat. Vi kommer använda våra sökord som är översatta till engelska eftersom vi söker i en internationell databas. Bilden nedan illustrerar hur vi gör för att överföra våra olika block med sökord till databasens olika sökfält. Detta kallas blocksökning.

Utförliga beskrivningar av sökningar i databaserna ERC och Swepub (filmer): 

Utförliga beskrivningar av sökningar i databaserna ERC och Swepub (Pdf-filer): 

Fler sätt att söka vidare (kedjesökning och citeringssökning)

Kedjesökning
En bra kompletterande sökmetod när ni vill hitta mer material är att titta i referenslistorna på material som kan vara relevanta för er. Vilka källor har använts? Något som ser relevant ut för er frågeställning? Sök vidare och se om ni har tillgång till källorna på universitetsbiblioteket.

Citeringssökning
Ytterligare en bra sökmetod är att utgå från en artikel ni hittat för att se om någon annan refererat till den, det vill säga om någon annan forskare har använt denna i sitt arbete. Detta kan ni t.ex. göra i Google Scholar. Sök upp artikeln och klicka på "citerat av...