Gå till huvudinnehållet

Sökguide termin 4 Polisprogrammet

Vilka databaser ska ni välja?

Biblioteket ger er tillgång till många databaser inom en mängd olika ämnesområden. När ni gör en systematisk litteratursökning bör ni söka i minst två olika databser. För denna uppgift rekommenderar vi följande databaser där det finns goda möjligheter för er att hitta relevant forskning inom polisfältet.