Gå till huvudinnehållet

Sökguide termin 4 Polisprogrammet

Redovisa era sökningar - en del av metoden

I ert arbete utgörs metoden av informationssökningen. Ni ska därför redogöra för sökord, sökmetoder och urvalskriterier vid informationssökningen. Redovisning av er sökning ska klargöra för läsarna hur ni har gått tillväga när ni sökt.

Ni kommer säkerligen göra många sökningar längs vägen innan ni hittar "en perfekt sökning" (dvs en sökning som ger en bra träffmängd och som verkar ge er relevant material att göra ett urval från). Observera att de sökningar som ska redovisas är bara de som leder er fram till litteratur ni slutligen använder er av.

Det finns ingen generell standard för hur en sökning ska dokumenteras och redovisas. Det kan ske i löpande text eller i tabellformat.  Vilken variant du väljer är upp till dig, det viktigaste är att det tydligt framgår precis hur du har sökt för att komma fram till ditt träffresultat.

Det som bör finnas med i redovisningen är: 

 • datum för sökningen
 • val av databaser
 • val av sökord (och hur dessa kombinerats)
 • avgränsningar (peer review, år...)
 • antalet träffar
 • valda artiklar som inkluderas i fördjupningsarbetet

Exempel på hur ni kan redovisa era sökningar:

Här följer ett par exempel på hur ni kan redovisa era sökningar.

I löpande text kan det se ut såhär:

Multiple search strategies were used to identify eligible studies. These strategies included a keyword search of online abstract databases, hand searches of relevant journals, consultation with policing experts, and searches of bibliographies of past narrative, empirical, and systematic reviews of police crime prevention efforts (Braga, AA, Weisburd, D, Turchan, B. Focused deterrence strategies effects on crime: A systematic review. Campbell Systematic Reviews. e1051. https://doi.org/10.1002/cl2.1051)

Förtydliga dig sedan i texten eller i bilagor:

The following databases were searched:

 1. Sociological Abstracts
 2. Criminal Justice Abstracts
 3. National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts

The following terms were searched in the 3 databases listed above:

 1. Pulling levers AND police
 2. Problem‐oriented policing
 3. Police AND repeat offenders
 4. Police AND gangs
 5. Police AND guns

Du kan också dokumentera dina sökningar efter det här exemplet från SBU - Statens beredning för medicinsk och social utredning.

Eller dokumentera i en tabell:

Datum

Sökord

Databas

Antal träffar

Antal inkluderade

191206

"crime prevention" AND "surveillance camera"

Criminal Justice Database (ProQuest)

78

 

191206

"crime prevention" AND "surveillance camera"

ABI/inform Global

64

 

191206

"crime prevention" AND "surveillance camera"

Sociological abstracts

20

 

Tips!

I databaserna kan ni gå tillbaka och se hur ni gjort era sökningar, dvs ni ser sökhistoriken. Leta efter länken "recent searches" alt. "search history" i databaserna så har ni en dokumentation i detalj på alla de sökningar ni gjort. Detta är till stor hjälp när ni ska  redogöra för hur ni har sökt. Här visas hur ni har kombinerat sökorden och vilka begränsningar ni använt. Exempel på hur det kan se ut i databasen Criminology Collection: