Gå till huvudinnehållet

Sökguide termin 4 Polisprogrammet

Sökstrategier & sökteknik

När ni valt de olika söktermer som speglar er frågeställning är det dags att testa dem i databaserna. Eftersom det är viktigt att ni söker på ett medvetet och strukturerat sätt kommer vi här att gå genom olika söktekniker som ni kan använda för att styra era sökningar för att få ett så relevant sökresultat som möjligt.

Frassökning: när ett begrepp består av flera ord

  • exempel ”crime prevention" eller "fear of crime".
  • sätt orden inom citattecken för att hålla ihop orden i exakt den ordning du skriver in dem
  • gör att ni slipper irrelevanta träffar där orden står långt ifrån varandra
  • frassökning begränsar antalet träffar

Kombinera sökord med  AND och OR för att smalna av eller vidga er sökning. 

  • AND mellan era sökord innebär att alla de sökord ni angett ska finnas med i de dokument/träffar ni hittar t.ex. "crime prevention" AND "fear of crime". Ni får färre, men mer relevanta träffar. Ju fler sökord ni kombinerar med AND, desto färre träffar får ni
  • OR mellan era sökord innebär att något av sökorden ska finnas med i de dokument/träffar ni hittar tex. "safety" OR "secure". Ju fler sökord ni kombinerar med OR desto fler träffar får ni. Denna sökteknik är bra när ni ska söka på synonymer och/eller närliggande begrepp för att bredda era sökningar och fånga in fler träffar

Trunkering innebär att korta av ett ord vid dess stam för att få fler träffar. Tecknet för trunkering är oftast en asterisk, *. Genom att trunkera får ni träffar på ordets olika ändelser och böjningar. Exempelvis polic* ger träff på police och policing. Trunkering vidgar er sökning och ni försäkrar er om att inte missa olika varianter av sökordet.

Avgränsa er sökning (inkludering/exkludering):
I databaserna finns det oftast en möjlighet att avgränsa sökningen till att enbart inkludera det som är vetenskapligt granskat enligt peer review. Detta gör ni genom att kryssa i rutan där det står peer review. Läs mer om peer review här. Ni kan också avgränsa er sökning till att enbart inkludera vissa år, särskilda dokumenttyper, språk etc. 

Utföra sökning utifrån sökexempel - vi visar hur: 
Vi vill nu visa ett exempel på hur vi kan kombinera våra sökord i databasen Criminal Collection för att få fram ett relevant sökresultat. Vi kommer använda våra sökord  som är översatta till engelska eftersom vi söker i en internationell databas. Bilden nedan illustrerar hur vi gör för att överföra våra olika block med sökord till databasens olika sökfält. Detta kallas blocksökning.

Söka vidare

Kedjesökning
En bra kompletterande sökmetod när ni vill hitta mer material är att titta i referenslistorna på material som kan vara relevanta för er. Vilka källor har använts? Något som ser relevant ut för er frågeställning? Sök vidare och se om ni har tillgång till källorna på universitetsbiblioteket.

Citeringssökning
Ytterligare en bra sökmetod är att utgå från en artikel ni hittat för att se om någon annan refererat till den, det vill säga om någon annan forskare har använt denna i sitt arbete. Detta kan ni t.ex. göra i Google Scholar. Sök upp artikeln och klicka på "citerat av. Notera länk till fulltext när ni söker från biblioleteks söktjänst och väljer "Google Scholar" i rullistan.

".