Gå till huvudinnehållet

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Hur väljer ni artiklar?

När ni känner att ni fått en hanterbar träffmängd utifrån era sökningar i databaserna är det dags att göra ett urval. Vad som är en hanterbar träffmängd beror på omfattningen på arbetet som ni ska göra och på hur mycket tid ni har till ert förfogande. Tänk att ni ska kunna gå igenom träffarna ni får fram i träfflistan. Får ni för många träffar kan ni till exempel prova att avgränsa er till en snävare tidsram. Får ni för få träffar kan ni fundera på om ni behöver arbeta mer med era sökord för att fånga in fler artiklar i er sökning (se flik 3 och 4). Är träffarna inte relevanta finns det också anledning att arbeta mer med sökorden alternativt prova en av de andra databaserna om ni inte redan gjort det.  

När ni har en hanterbar träffmängd börjar ni läsa igenom titlarna på artiklarna i träfflistan, om de verkar intressanta gå då vidare och läs artiklarnas abstract. Genom att läsa abstracten, som är en sammanfattning av innehållet i artikeln, kan ni avgöra om ni vill gå vidare och läsa hela artikeln i fulltext. Här följer några förslag på frågor som ni kan ta med er när ni väljer artiklar:

  • Granskning (peer review): Är artikeln vetenskapligt granskad, sk. Peer review?
  • Relevans: Är artikeln relevant utifrån er frågeställning? 
  • Aktualitet: Är artikelns resultat fortfarande aktuellt? Finns det nyare forskning på området? Hur viktigt kravet på aktualitet är kan variera inom olika ämnesområden och också bero på hur mycket som finns skrivet om ett ämne. Max 5 eller 10 år är två vanliga gränsdragningar.

 

Hur hanterar och sparar ni era sökningar?

Genom att skapa konto i databaserna kan ni jobba mer effektivt med era sökresultat. Ni får då möjlighet att spara de träffar som är relevanta för er och ni kan även spara själva sökningen och återgå till den vid senare tillfälle. För att spara era sökningar för framtiden/till nästa gång ni loggar in måste ni skapa ett konto i databaserna. Annars försvinner sökresultatet och sökhistoriken efter att ni stängt webbläsaren eller om ni är inaktiva mer än 30 minuter. Genom att skapa konto i databaserna har ni alltså möjlighet att spara de träffar som är relevanta för er och ni kan även spara själva sökningen och återgå till den vid senare tillfälle. Kontot ni skapar är gratis och gäller både i PsycINFO och i Sociological abstracts.

Steg 1: Skapa konto och logga in i databasen:
Bild på hur du loggar in och skapar ett konto i databasen.

Steg 2: Välj vilka artiklar i träfflistan som ska sparas alternativt välj att spara hela sökningen:
Bild som illustrerar hur du väljer artiklar att spara i databasen.