Gå till huvudinnehållet

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Hej!

Denna sökguide kommer att vara ett stöd för att genomföra litteratursökningar till era fördjupningsarbete. Ett av kursens lärandemål handlar om att ni ska beskriva det aktuella kunskapsläget med relevans för ert valda problemområdet. Litteratursökning kommer att vara metoden för att fånga in det aktuella kunskapsläget. Sökguiden kommer därför fokusera på att vägleda er när ni söker efter vetenskapliga studier med koppling till era frågeställningar. Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster kommer ni att få stöd i var ni kan söka, hur ni kan söka och hur ni kan dokumentera ert tillvägagångssätt vid litteratursökningen.

Ni kommer även att få möjlighet att få vägledning av bibliotekarier för att komma vidare i er litteratursökning. Dessa tillfällen för vägledning kommer att hållas på Orkanenbiblioteket (sal C528). Se tider för era respektive grupper i Canvas.

Innan vägledningstillfällena med biblioteket vill vi att ni gör följande: 

  • går igenom innehållet i denna sökguide
  • laddar ner arbetsbladet för sökord (se flik 3)
  • börjar fylla i arbetsbladet för sökord utifrån er frågeställning (se flik 3)
  • gör några testsökningar i en av databaserna som vi presenterar här i sökguiden (flik 2)
  • funderar på och formulerar vad ni behöver hjälp med kring er litteratursökning. Ta med er dessa frågor och funderingar till vägledningstillfällena med biblioteket.

Lycka till, vi ses!

/ Helen, Jenny, Lena, Markus, Pernilla och Ulrika (bibliotekarier vid Malmö universitet).