Skip to main content

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Hej!
Denna sökguide kommer att vara ett stöd för att genomföra litteratursökningar till era fördjupningsarbete. Ett av lärandemålen för kursen handlar om att beskriva det aktuella kunskapsläget med relevans för det valda problemområdet. Litteratursökning kommer att vara metoden för att fånga in det aktuella kunskapsläget. Sökguiden kommer därför fokusera på att vägleda er när ni söker efter vetenskapliga studier med koppling till era frågeställningar. Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster kommer ni att få stöd i var ni kan söka, hur ni kan söka och hur ni kan dokumentera ert tillvägagångssätt vid litteratursökningen.

Tanken var att biblioteket skulle erbjuda sökworkshops på plats i biblioteket men under rådande omständigheter så erbjuder vi istället digitalt stöd i form av en bemannad chatt under särskilda dagar och tider. Se tider för era respektive grupper i kursguiden eller här nedanför. Ingång till chatten kommer ni att hitta på bibliotekets webbplats och här i sökguiden. Chatten kommer under dessa dagar och tider att bemannas av oss bibliotekarier som har särskild inriktning mot socialt arbete och som är insatta i er  uppgift. Vi kommer att svara på frågor som rör litteratursökning och guida er vidare i era sökningar.

Innan chattillfällena vill vi att ni gör följande:  
- går igenom innehållet i denna sökguide
- laddar ner arbetsbladet för sökord (se flik 3)
- börjar fylla i arbetsbladet för sökord utifrån er frågeställning (se flik 3)
- gör några testsökningar i en av databaserna som vi presenterar här i sökguiden (flik 2).

Schemalagda chattider:
30/3: 9.15-11.30     Åldrande/ funktionsnedsättning/ funktionshinder
30/3: 13.15-15.30   Missbruk / beroende 1 och 2
31/3: 9.15-11.30     Barn/ unga/ familj 1 och 2
1/4:  9.15-11.30      Migration/ etnicitet 1 och 2

 

Lycka till, vi ses i chatten!
 
/ Helen, Jenny, Karin, Lena, Lotta och Markus (Bibliotekarier vid Malmö universitet).