Skip to main content

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Introduktion till sökguiden.
Denna sökguide kommer att vara ett stöd för att genomföra litteratursökningar till era fördjupningsarbete. Ett av lärandemålen för kursen handlar om att beskriva det aktuella kunskapsläget med relevans för det valda problemområdet. Litteratursökning kommer att vara metoden för att fånga in det aktuella kunskapsläget. Sökguiden kommer därför fokusera på att vägleda er när ni söker efter vetenskapliga studier med koppling till era frågeställningar. Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster kommer ni att få stöd i var ni kan söka, hur ni kan söka och hur ni kan dokumentera ert tillvägagångssätt vid litteratursökningen.

Biblioteket kommer även att hålla i sökworkshops (se aktuella tider i ert schema) under kursen där ni kommer att få möjlighet att arbeta med era sökningar med stöd av bibliotekarier.   

Förberedelse inför sökworkshoparna: 
För att ni ska få ut så mycket som möjligt av sökworkshoparna vill vi att ni i förväg:
- går igenom innehållet i denna sökguide
- laddar ner arbetsbladet för sökord (se flik 3)
- börjar fylla i arbetsbladet för sökord utifrån er frågeställning (se flik 3)
- gör några testsökningar i en av databaserna som vi presenterar här i sökguiden (flik 2).

Vid sökworkshoparna kommer det att finnas möjlighet att få hjälp med sökningar utifrån era specifika behov. Därför är det bra om ni redan påbörjat era sökningar.
 
Lycka till, vi ses i sökworkshopparna!
/ Helen, Jenny, Karin, Lotta, Markus och Martina (Bibliotekarier vid Malmö universitet).