Gå till huvudinnehållet

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Förbered sökningen - hur väljer ni sökord?

Ett helt avgörande steg för att litteratursökningen ska bli så bra och effektiv som möjligt är att ni tänker igenom vilka sökord ni ska använda er av. Lägg därför ner tid på att skriva ner begrepp och ord som speglar er frågeställning. Sökorden blir ert redskap för att hitta relevanta sökträffar. Så här kan ni tänka:

  • Identifiera nyckelord/sökord utifrån era frågeställningar​.
  • Fundera på synonymer och alternativa sökord till dessa nyckelord/sökord. Saker och företeelser kan benämnas på flera olika sätt (så för att inte riskera att missa relevant forskning kring din frågeställning behöver du fundera på just detta).
  • Översätt sökorden till engelska eftersom den mesta forskningen finns i internationella databaser. Ni kan få hjälp med detta i ordlistan:
    Ordlista (svensk-engelsk) inom socialt arbete
     
  • Om man har svårt att komma på bra sökord kan man söka fram en relevant artikel och titta på vilka ämnesord som hör till den artikeln. Ämnesord är ord som beskriver innehållet i artikeln och det är ofta en bra idé att titta på dessa för att få inspiration till fler sökord. Nedan ser du en bild på hur det kan se ut.

Bild på en träff i en databas med inringade ämnesord.

Strukturera era sökord

En bra metod för att strukturera sökorden utifrån de bärande begreppen i frågeställningen är att använda er av det arbetsblad vi länkar till nedan. Det kommer vara till stor nytta när ni sedan ska genomföra er sökning. Tänk på att ni kanske inte kommer på alla sökord på en gång utan ni kommer samla på er fler sökord under tiden ni söker i olika databaser. Men börja med att skriva ner de ni kommer på och fyll sedan på när relevanta ord dyker upp!

Exempel:
Vi utgår från frågeställningen "Vilka är motiven till att unga säljer sex på nätet?" Vi börjar med att ta ut nyckelorden ur frågeställningen, i detta fall "unga", "säljer sex" och "nätet". I nästa steg försöker vi tänka ut synonymer och alternativa ord som beskriver sammma sak tex "ungdomar", sexhandel" och "sociala medier". Vi översätter även orden till engelska. 

Bild som illustrerar hur du kan strukturera din sökning med hjälp av arbetsbladet för sökord.

Arbetsbladet i wordformat som ni kan ladda ner eller skriva ut: 

Arbetsblad för sökord_mall

När ni har plockat ut sökord utifrån din frågeställning och skrivit ner dessa i arbetsbladet är det dags att testa sökorden i databaserna. Mer om detta i nästa flik 4 "Sökstrategier & sökteknik. Hur kan ni söka?"