Gå till huvudinnehållet

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Hur söker du på bästa sätt? Sökstrategier och sökteknik

Efter att ni valt olika sökord som speglar er frågeställning är det dags att testa dem i databaserna.  Nedan går vi igenom de vanligaste sökteknikerna som du kan använda för att styra dina sökningar för att få ett så relevant sökresultat som möjligt.  

Här kan du se en kort förklarande film om hur du använder AND och OR som sökkommandon för att kombinera dina sökord:

 • Kombinera sökord med AND och OR för att smalna av eller vidga er sökning. 
  AND mellan sökord betyder att alla de sökorden ska finnas med, t.ex. disability AND inclusion. Det avgränsar sökningen. Ju fler sökord ni kombinerar med AND, desto färre träffar får ni.
  OR mellan sökord betyder att något av sökorden ska finnas med, tex. habilitation OR rehabilitation. Ju fler sökord ni kombinerar med OR desto fler träffar får ni. OR används mellan synonymer och/eller närliggande begrepp för att bredda sökningen

Det finns även andra sätt att förbättra en sökning:

 • Trunkering innebär att korta av ett ord vid dess stam för att få fler träffar. Tecknet för trunkering är oftast en asterisk, *. Genom att trunkera får ni träffar på ordets olika ändelser och böjningar. Exempelvis ger sökningen disabilit* träffar på disability, disabilities etc. Trunkering vidgar er sökning och ni försäkrar er om att inte missa olika varianter av sökordet.
   
 • Frassökning När ni vill söka på ett begrepp som innehåller två eller flera ord kan ni använda er av frassökning. Sätt orden inom citattecken för att hålla ihop orden i exakt den ordning ni skriver in dem, till exempel ”social work” eller “physical disabilities”. Detta gör att du slipper irrelevanta träffar där orden står långt ifrån varandra. Frassökning begränsar antalet träffar.​
   
 • Avgränsa din sökning (inkludering/exkludering): I databaserna finns det oftast en möjlighet att avgränsa dina sökningar till att enbart inkludera det som är vetenskapligt granskat enligt peer review. Detta gör du genom att kryssa i rutan där det står Peer review. Du kan också avgränsa din sökning till att enbart inkludera vissa år, särskilda dokumenttyper, språk etc.  

Hittat en bra artikel? Använd den för att hitta mer!

 • När du hittar en bra artikel, kolla igenom artikelns referenslista för vidare läsning inom ämnet.
 • Du kan även använda innehållet i en artikel för att hitta sökord till dina sökningar. Du kan exempelvis läsa i sammanfattningen, abstract, för att se vilka ord som används där och själv söka vidare på dem.
 • En del artiklar blir även taggade med ämnesord, det är nyckelord som kan vara användbara att söka vidare på själv.
 • Sök på artikeln i Google Scholar för att se om någon har citerat den (citerat av/ cited by). 

Dokumentera dina sökningar!

Det finns ingen generell standard för hur en sökning ska dokumenteras och redovisas. Det kan ske i löpande text eller i tabellformat. Om ni har fått särskilda anvisningar eller mallar som rekommenderas i er kurs, så är det de som ska användas.  Det som bör finnas med i redovisningen är: 

 • datum för sökningen
 • ​vilka databaser ni har sökt i
 • val av sökord (och hur dessa kombinerats)
 • avgränsningar (peer review, publikationsår...)
 • antal träffar
 • valda artiklar som inkluderas i arbetet/ uppsatsen