Gå till huvudinnehållet

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Förbered sökningen - hur väljer du sökord? 

När du har hittat en problemformulering ska du tänka på vilka sökord du väljer, alltså de ord du använder när du söker i olika databaser och söktjänster. Orden du väljer har stor betydelse för ditt sökresultat. Men hur väljer du sökord?

Börja med att identifiera de betydelsebärande orden. De kallas ofta för nyckelord (keywords). Här kan du se en kort film om hur du identifierar nyckelord:


När du har identifierat dina nyckelord är nästa steg är att hitta synonymer som är relaterade till dina nyckelord, samt översätta dem till engelska. Dessa blir era sökord, som du använder i olika kombinationer när du sen söker i söktjänster och databaser.

 

Arbetsblad för sökord

Här kan du hämta det arbetsblad  som används i filmen ovan som kan vara till hjälp för att strukturera och arbeta med dina sökord: 

Nedan ser du ett exempel på arbetsblad för sökord  med en frågeställning relaterad till ämnet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap.

Tips på sökord