Gå till huvudinnehållet

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Välkommen till sökguiden för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet


Sökguiden syftar till att vägleda dig när du söker information. Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster kommer du att få stöd i var och hur du kan söka. 

Om du ska göra en litteraturöversikt där metoden för ditt arbete är litteraturssökning rekommenderar vi Sökguide till fördjupningsarbetet på Socionomprogrammet som som på ett mer tydligt sätt ger stöd i denna metod. Trots att guiden riktar sig till socionomstudenter tror vi att den kan vara ett stöd även för dig som går programmet socialpedagogik inom funktionshinderområdet. 

Lycka till!
/Bibliotekarierna vid Malmö universitetsbibliotek