Gå till huvudinnehållet

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Välkommen till sökguiden för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet


Sökguiden syftar till att vägleda dig när du söker information. Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster kommer du att få stöd i var och hur du kan söka. Letar du efter forskning om ett särskilt ämnesområde kan du söka i någon av databaserna som du hittar via fliken "här söker du efter vetenskapliga texter"

För er som skriver fördjupningsarbete vill vi tipsa om Sökguide till fördjupningsarbetet på Socionomprogrammet som fokuserar på att vägleda studenter som söker efter vetenskapliga texter med koppling till specifika frågeställningar. I guiden får ni stöd kring var ni kan söka, hur ni kan söka och hur ni kan dokumentera ert tillvägagångssätt vid litteratursökningen. Trots att guiden riktar sig till socionomstudenter tror vi att den kan vara ett stöd även för er som går socialpedagogik inom funktionshinderområdet. 

Om du har frågor kan du alltid nå oss på biblioteket, till exempel via telefon, e-post eller vår chatt som finns på vår webbsida www.mau.se/bibliotek.  

Sökguiden är skapad av bibliotekarier på Malmö universitetsbibliotek. Hör gärna av dig till oss om du upptäcker något som behöver korrigeras eller något som du tycker att vi ska lägga till!