Gå till huvudinnehållet

Kriminologi termin 1

Välja sökord

Frågeställning

Ökar övervakningskameror känslan av trygghet?

Identifiera dina nyckelbegrepp

övervakningskameror trygghet

Översätt nyckelbegreppen till engelska

surveillance cameras safety

Film som förklarar nyckelbegrepp

Nyckelbegrepp: vad är det? (Youtube)

Identifiera synonymer - varför är det viktigt?

I vetenskapliga artiklar kan samma begrepp uttryckas med olika ord. Artiklarna nedan använder exempelvis olika begrepp för övervakningskameror, CCTV och surveillance cameras. Vi vill fånga in båda dessa när vi gör en sökning i en databas.

Identifiera synonymer - hur görs det?

  • Använd ordlistan med kriminologiska begrepp som du hittar här i vänstermenyn.
  • När du gjort en sökning i en databas så kan du titta på artiklarnas titel och sammanfattning (abstract). I exemplet ovan används "CCTV" i den ena artikeln och "surveillance cameras" i den andra, båda kan användas som sökord.

Arbetsblad för sökord

Genom arbetet kommer du lägga till och stryka sökord i takt med att du lär känna forskningsläget och begreppen som används. När du börjar titta på dina träffar så kan du hitta nya sökord i artiklarnas titel och abstract. Du kan använda bibliotekets arbetsblad för sökord för att dokumentera dina sökord.

Ladda ner arbetsblad (Word)