Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kriminologi termin 1

Kursmål 2. Söka, använda och värdera informationskällor

Det är oftast inget problem att hitta information, den finns mängder. Eftersom det finns så mycket information att tillgå är det viktigt att du lär dig hur du kan göra för att söka fram relevant information och hur du kan tänka för att välja och värdera den information som du hittar. Ett av kunskapsmålen i delkursen uppsatsarbete är att "söka, använda och värdera informationskällor". Det ska vi gå igenom steg för steg i den här sökguiden.

När du skriver ett fördjupningsarbete på universitetet har du krav på dig att basera dina påståenden på källor som är värderade och bedömda. Källor som håller en vetenskaplig standard. Du kommer att behöva lägga tid på att söka efter dessa källor. Här nedan finns en bild som illustrerar den process som du ofta går igenom när du söker information, även kallad informationssökningsprocessen. Informationssökningsprocessen är inte en linjär process som alltid går i en särskild ordning utan ibland kan det krävas att du går tillbaka och utvärderar de val du har gjort, både vad gäller frågeställningar, sökord, söktekniker och val av databaser. Detta för att du ska hitta relevanta källor att använda dig av i fördjupningsarbetet. (Exempelbild från Karolinska instititets bibliotek).

 

SökprocessenKIB